Angličtina v škôlke

V našich zariadeniach prebieha výučba anglického jazyka dvoma spôsobmi:

 • Všetky deti v škôlke na Čiernej Vode sa učia jazyk v programe Oxford English. Mladšie deti sa učia v systéme: "Playtime", staršie systémom: "Mouse and Me".
 • Všetky deti v škôlke v Bratislave majú výučbu jazyka zabezpečenú v rámci týždenných edukačných tém zariadenia. Náš pedagóg: Natália, predškolskú pedagogiku vyštudovala v zahraničí, kde sa aj venovala práci v predškolkých zariadeniach. Je tvorivá, kreatívna, v škôlke pripravuje program výučby anglického jazyka pre všetky vekové skupiny.
 • Ako doplnkovú aktivitu ponúkame učenie sa angličtiny inovatívnou metódou- English Immersion ClubViac info na: http://www.duhovaskolka.sk/sk/clanky-45/english-immersion-club
 • v škôlke vo Westend Gate ponúkame aj externým deťom program: English Tuesdays. Viac info na: http://www.duhovaskolka.sk/sk/clanky-45/english-tuesday

 

"Playtime" a "Mouse and Me".

Garant programu/ lektorka: Monika Khulová/  Monika Vlašičová

Monika Vlašičová vyštudovala fakultu predškolskej a elementárnej pedagogiky na Trnavskej univerzite a má štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. Učeniu detí v predškolskom vzdelávaní sa venuje od roku 2001. V rokoch 2009-2012 pracovala ako konzultant pre učiteľov anglického jazyka vo vydavateľstve Oxford University Press. Od roku 2013 opäť pôsobí ako profesionálny lektor anglického jazyka so špecializáciou na predprimárne vzdelávanie.

Čo je to Playtime?

 • Playtime (vydavateľstvo OUP) je trojdielny jazykový kurz angličtiny pre materské školy, ktorého cieľom je formou zážitkového učenia priniesťdeťom motivujúcu skúsenosť pri prvých krôčkoch zoznamovania sa s anglickým jazykom.

Prečo Playtime?

 • Kurz vytvorený pre moderné deti . Je vytvorený s ohľadom na špecifické potreby a schopností detí tejto vekovej skupiny. Všetky aktivity, hry, príbehy, riekanky, pesničky boli vybrané tak, aby priniesli dieťaťu motivujúcu skúsenosť.

 • Príbehy sa pesničky. Deti si osvojujú slová a základné výrazy cez príbehy a pesničky. V tomto veku sa predovšetkým kladie dôraz na počúvanie a rozprávanie čo je doprevádzané činnosťami, ktoré podporia porozumeniu významu. Metodika je založená na príbehoch, ktoré dieťaťu ponúka v ilustrovanej (kniha) a animovanej (DVD) podobe. Pre každý príbeh je napísaná pesnička, ktorá umožní dieťaťu zažiť komplexný jazykový zážitok. Príbehy sa odohrávajú v kľudnom prostredí takej materskej škôlky, ktorú dieťa pozná z vlastnej skúsenosti.

 • Hlavnými postavičkami sú deti v predškolskom veku: Rocket, Star, Melody a Twig. Deti prežívajú s týmito postavičkami ich dobrodružstvá prežité v škôlke, s ktorými sa ľahko stotožnia. Postavičky sú rozdielne deti, každá sa správa inak a každá má iné vlastnosti. Je to presne tak ako v reálnom živote.

 • Výchova k morálnym hodnotám spoločnosti. Úlohou tejto metodiky je aj výchova k morálnym hodnotám, preto všetky postavičky sú kamaráti, pomáhajú si keď sa dostanú do typyckých detských nepríjemností. Deti sa od postavičiek učia ako sa podeliť s ostatnými, ako dobre vychádzať s ostatnými.

 • Online podpora pre rodičov. Metodika Playtime (OUP) obsahuje veľa doplnkového online materiálu pre deti a rodičov.

 • Viac na: https://elt.oup.com/student/playtime/?cc=sk&selLanguage=sk

 

"MOUSE AND ME! " je živé dobrodružstvo  Daisy, Robina a ich obľúbenej hračky-Mouse Obliekajú sa do rôznych kostýmov a objavujú svet prostredníctvom nápaditých hier! Daisy, Robin a Mouse zachytávajú predstavy detí a učia ich dôležitým hodnotám.

Vstúpte do sveta fantázie! Zoznámte sa s Daisy, Robin a ich Mouse- hračky, ktorá sprevádza deti počas celého kurzu.

Zábavné aktivity zahŕňajú –Pop-outs deti vytvárajú zábavné 3-D objekty na použitie v hre alebo na kontrolu jazyka.

MOUSE AND ME! vychováva dieťa ako celok. Prostredníctvom príbehov sa deti učia dôležitým hodnotám, napríklad k úcte, tolerancii a priateľstvu voči ostatným.

Bohatý, očarujúci obsah videí, rozvíja chápanie jazyka a povzbudzuje icha.

Živé akčné piesne umožňujú deťom učiť sa od iných detí v reálnom živote a animácie príbehov prenášajú  deti do života postáv. Živé zábery z britskej materskej školy umožňujú deťom, aby sa s deťmi podobali deťom.

MOUSE AND ME!  je navrhnutý tak, aby vám pomohol vytvoriť reálne prostredie škôlky. Prostredníctvom pracovných zošitov My Book môžu rodičia vidieť, čo sa ich dieťa naučilo. Vďaka on-line podpore, si môžu rodičia prehrávať  pesničky a sledovať príbehy s dieťaťom doma.

Bohatstvo učebných materiálov – vrátane príbehov, plagátov, flashcards, bábky Mouse, fotografických flash kariet s inteligentnou tématikou, pracovných hárkov a videí – spolu s jasnými výučbovými poznámkami a nápadmi vám poskytnú všetku potrebnú podporu.

MOUSE AND ME! taktiež poskytuje flexibilný a zábavný fonetický program. Zdroje zahŕňajú učiteľské poznámky, flashcards, lettercards a audio, všetky vyvinuté odborníkmi na výučbu fonetiky.

Zapojenie medzipredmetových tém prostredníctvom piesní zábavných aktivít, príbehov a pop-outs, ktoré podporujú hands-on učenie.

Videá prenášajú z učebnice príbehy do reálneho sveta- zážitkové učenie angličtiny.

Bohatý balík integrovaných tlačových a digitálnych zdrojov a ľahko ovládateľná metodológia vám poskytne všetku potrebnú podporu.

 • MOUSE AND ME! “ živé dobrodružstvá s rôznymi kostýmami Daisy, Robin a Mouse zachytávajú predstavy detí a učia dôležité hodnoty
 • Podporuje detský kognitívny, emocionálny, fyzický, sociálny a jazykový vývoj
 • Digitálny materiál pre každú lekciu, vrátane live-action piesní, medzipredmetové reálne svetové klipy, animácie príbehov a piesní
 • Flexibilný a zábavný fonetický program

 

 

Čo ponúkame

Akreditovaný program, profesionálny tím, zdravú stravu.....

Prenájom priestorov

Využite naše priestory na vašu akciu...

Spracovanie osobných údajov

Informácie ku zhromažďovaným informáciám

Partneri

Predstavujume našich partnerov...