Aby bola škôlkarská trieda skvelá.

29. 8. 2014 | Späť

Deň strávený v škôlke nemôže byť pre dieťatko nudný. Pestrý program a nové zážitky sú základom získavania nových skúseností. Dieťatko sa prostredníctvom nich „učí“ o svete okolo seba, jeho fungovaní i sociálnych vzťahoch. Pretože veľkú časť dňa škôlkari trávia rôznymi aktivitami vo vnútri, vo svojich „triedach“, ich priestorové usporiadanie a vybavenie je veľmi dôležitým bodom prispievajúcim k celkovej atmosfére zariadenia. Dnes sa už stáva bežnou vecou, že i centrá pre deti predškolského veku ponúkajú inovatívnejšie prístupy a variabilné priestory, podporujúce detskú kreativitu a sprostredkujúce množstvo podnetov.

V Dúhovej škôlke pripravujeme pre deti veselé triedy, zariadené bezpečným, certifikovaným nábytkom, doplnené o množstvo zaujímavých nápadov. Pre Vás a Vaše detičky pripravujeme nový pohľad na klasickú škôlkarskú triedu. Hoci každá škôlkarská trieda musí byť plná hračiek, pasteliek, knižiek a dobrej nálady, deťom pripravujeme modernejší, inovatívnejší priestor, v ktorom sa môžu cítiť slobodne a majú možnosť sami si vybrať obľúbenú činnosť.

Ako bude „trieda“ v Dúhovej škôlke vyzerať?

Náš pohľad na zaujímavú „triedu“ začína pri veľkom, otvorenom priestore, jednoduchom a bezpečnom nábytku (deti si môžu hračky a rôzne pomôcky sami vyberať a manipulovať s nimi) a pokračuje pri zariadení založenom na „detských centrách pre hru“. Vytvorenie centier s rôznym zameraním v rámci triedy prináša výhody ako pre detičky, tak i pre pedagóga. Centrá umožnia deťom  učiť sa prostredníctvom vlastnej skúsenosti z poznávania a dokonca prijať zodpovednosť za svoju vlastnú voľbu. Vytvorenie záujmových centier pre rôzne druhy aktivít, umožní pedagógovi viac sa venovať deťom individuálne a v rámci hry a pomáha deťom naučiť sa zvládať rôzne malé úlohy samostatne.

 

Detičky v škôlke budú delené do tried primerane, podľa svojho veku a individuálnych potrieb. (Keď má niekto dôležitého kamaráta, alebo súrodenca, bez ktorého to jednoducho nejde, nemusí sa báť, určite budú môcť byť v triede spolu.) Každá trieda bude mať potom svoj individuálny program, pripravovaný „na mieru“. Hoci budú naše triedy mať každá svoje špeciálne zameranie, všetky budú detičkám ponúkať:

  • Veľký, centrálny, spoločný priestor na hru. Tu sa vždy ráno detičky spoločne zhromaždia a pozdravia. Porozprávajú sa spoločne o tom čo je nové a čo všetko ich v škôlke v daný deň čaká. Tento priestor bude dostatočne veľký pre celú triedu, bude vybavený pohodlným kobercom, deti na ňom budú môcť sedieť i zacvičiť si, bude „srdcom“ každej triedy, miestom pre všetky spoločné aktivity, výučbu i zábavu. Neďaleko bude veľká magnetická tabuľa slúžiaca ako pomôcka a malá výstavka.
  • „Hračkárstvo“ bude kútik, kde budú mať detičky k dispozícií to, čo majú najradšej -rôznorodé hračky všetkého druhu a dostatočný priestor na ich „použitie“. Kuchynka, obchod, autodráha, bábiky i vláčiky, všetci dobrí kamaráti.
  • „Čitateľský kútik“ bude miestečko vybavené pohodlným sedením, vankúšmi a množstvom knižiek a detských časopisov na prezeranie a čítanie. Bude detičkám poskytovať príjemné, tiché miesto na relaxáciu.
  • „Objaviteľské centrum“ bude kútik, pripravený na poznávanie sveta okolo nás. Detičky tam budú mať pripravené rôzne zaujímavé modely, stavebnice, obrázky a skladačky, ďalekohľad, či presýpacie hodiny, ktoré im pomôžu objavovať všetko od ľudského tela, zmien počasia až po stavbu vtáčích hniezdočiek.
  • „Výtvarné centrum“ bude kútik vybavený pohodlnými stoličkami a stolíkmi, kde si deti, ktoré radi maľujú a kreslia budú môcť kedykoľvek sami vybrať farbičky a nakresliť všetko, čo ich baví, alebo si vyfarbiť obrázok.
  • „Pohybové centrum“ bude miesto vyhradené pre pohybové aktivity. Nie že by deti neradi čítali knižky, ale určite radi aj skáču a bláznia sa. Tu budú mať pripravené vhodné podmienky na trošku „vybláznenia“ sa, keď to bude potrebné.

 

Každé dieťatko je iné a v časti denného programu určeného na voľnú hru si preto bude môcť vybrať presne to, čo ho zaujíma a baví. Samostatne tak bude môcť rozvíjať svoju fantáziu a rôzne zručnosti. V prípade, že bude potrebovať chvíľku súkromia a pokoja, bude mu poskytnutá. No a pri akejkoľvek hre lepšie spozná svojich kamarátov, priučí sa medziľudským vzťahom a pani učiteľka mu pomôže so všetkým, čo bude treba a naučí ho mnoho nových vecí. Pedagóg bude takto môcť s deťmi pracovať v rôznych centrách a v malých skupinkách a tým im bude vedieť poskytnúť ešte viac osobného prístupu, informácií ale i nehy a porozumenia.

Škôlkarská trieda je ako je malý úľ, nikdy tam neustane žiadna činnosť a šikovné včeličky sa denne učia a hrajú v kolektíve kamarátov. Snažíme sa im na to pripraviť tie najlepšie podmienky.

Bližšie informácie a „špecializácií“ našich tried a ich ďalšom rozdelení na: herňu, dielničku, hudobnú a jazykovú miestnosť získate z článku:  Vytvárame pre deti zábavné a tvorivé priestory.