Deti a umenie.

29. 8. 2014 | Späť

Podľa mnohých výskumov, stretávanie sa s akoukoľvek formou umenia v predškolskom veku prináša benefity akými sú: zvyšovanie sebavedomia, vzbudenie väčšieho záujmu o tvorbu, či obohatenie sa vedomosťami o umení. Umelecká činnosť tak isto pomáha mozgovým bunkám malých detí správne rásť a vyvíjať sa, čo zároveň zväčšuje kapacitu mozgu potrebnú na učenie. Deti, ktoré majú možnosť stretávať sa s umením, poznávať ho a byť aj zainteresované na akomkoľvek procese tvorby, nadobúdajú nielen umelecké vzdelanie a možnosť lepšie porozumieť umeniu, ale zároveň získavajú možnosť zlepšiť si slovnú zásobu, nadobúdajú zručnosti potrebné pre školskú zrelosť, chápu hudobnú tvorbu . Umenie im prináša lepšiu možnosť sebauvedomenia a sebapoznania. Pretože detskou „prácou“ je hra, poskytnutie šance na učenie sa základným konceptom pomocou umenia je pre deti predškolského veku najlepšia šanca ako porozumieť svetu okolo nás.

 

Umenie a rozvoj sebavedomia

Sebavedomie začína „pučať“ v detskej osobnosti už najmladšom detskom veku a jeho rast a „korene“ formujú základ, z ktorého potom dieťa čerpá pocity o sebe samom a veciach ako neho, o vlastnej hodnote a dôležitosti. Pretože malé dieťa v tomto veku ešte len začína získavať  pocity o sebe samom ako individualite, predškolský vek je kritickým obdobím, kedy je nutné podporiť jeho vývoj k samostatnosti a sebavedomiu. Malé deti sa väčšinou veľmi radi venujú akejkoľvek forme umeleckej aktivity a zo spoločnej tvorby získavajú pocit uspokojenia. Časť uspokojenia pramení práve zo skutočnosti, že dokážu sami manipulovať a kontrolovať predmet ich tvorby. Vyrobiť niečo samostatne a cítiť pocit uspokojenia a hrdosti- to všetko prispieva k budovaniu a podpore vlastného sebavedomia. Deti sa prostredníctvom ocenenia, či kritiky ich diela od dospelých učia veľa aj sami o sebe.

 

Umenie a učenie

Umenie má veľa tvárí a malé deti sú schopné participovať na všetkých jeho druhoch, pokiaľ je im prezentované na vhodnej, základnej úrovni. Škôlkari sú dokonca vnímaví aj k učeniu sa o rôznych ranných  druhoch umenia akými sú piktogramy a petroglyfy (opracovávanie povrchu kameňa), či dokonca učeniu sa o známych umelcoch. Výbornou cestou, ktorá napomáha učeniu, je spoločná tvorba inšpirovaná práve umením, o ktorom deti počúvajú- tvorba napr. práve piktogramov, či petroglyfov. Po prezeraní tvorby a počúvaní napr. o Van Goghovi, môžu deti sami tvoriť slnečnice z rôznych materiálov. Dôležitým bodom je však dobre počúvať, čo deti o umení a tvorbe hovoria, ako na ňu reagujú- je to jednoduchá a efektívna metóda ako lepšie plánovať spoločné chvíle trávené s umením.

 

Umenie a vývin mozgu

Obrovský vývoj medicínskych technológií v posledných rokoch priniesol výhody, pomocou ktorých mohli špecialisti lepšie pochopiť ako sa vyvíja a rastie mozog malých detí. Poskytnutie možnosti byť kreatívny počas hry je základným kameňom správneho vývinu detského mozgu. Umenie je potom akousi cestou, ktorá vedie mozog dieťaťa tým správnym smerom. Experimentovanie a hra s rôznymi druhmi a formami tvorby ponúka mladému mozgu dieťaťa možnosť zosilniť neurónové spojenia a povzbudiť rast v oblastiach kreativity, predstavivosti,  zmyslovej vnímavosti a jemnej motoriky. Schopnosť malých detí hovoriť a ich tvorbe, schopnosť ju opísať- zároveň obohacuje a rozvíja aj jazykové schopnosti a emocionálny rozvoj.

To, že detský svet je plný farieb a predstavivosti, uľahčuje nám- dospelým komunikáciu s nimi. Stačí sa len snažiť porozumieť detskej tvorbe a pozorne počúvať, čo nám malí škôlkari prostredníctvom nej hovoria. V Dúhovej škôlke sa budeme snažiť dať Vašim detičkám všetky šance na samostatné vyjadrovanie sa a obrovský priestor na kreativitu.

Zdroj: internet