Moderná škôlka = moderná škôlkarská trieda

29. 8. 2014 | Späť

Ako zariadiť modernú škôlkarskú triedu? Dovoľte nám priblížiť Vám našu predstavu:

Super trieda by mala mať pestré možnosti- mnoho zaujímavých priestorov na hranie a učenie sa. Jednoducho povedané, moderná škôlkarská trieda by mala ponúkať viac ako len veľa miesta. Mali by ta byť útulné kútiky, kde sa deti, ktoré prídu do škôlky po prvý krát, budú cítiť príjemne aj bez rodičov. Mala by byť dostatočne variabilná a ponúkať priestory na hru, učenie a tvorbu. Určite by mala byť dostatočne svetlá, farebná a veselá, aby pre deti dokázala vytvoriť príjemnú atmosféru, kde budú radi tráviť svoj škôlkarský deň.

Každé ráno sa všetky deti spoločne stretávajú na jednom mieste- malo by byť dostatočne veľké na to, aby si všetci mohli spolu posadať (napríklad veľký koberec) a porozprávať sa o všetkých zaujímavých veciach, ktoré ich v daný deň čakajú. Keď majú na blízku napríklad magnetickú tabuľu- môžu si spoločne do obrázkového kalendára zaznačiť počasie, alebo niekoho veľký sviatok. Na tabuly môžu byť vždy vystavené aj detské výtvory a práce, či škôlkarské „učivo“ na daný deň.

Všetky poličky, či škatule s hračkami by mali byť umiestnené do pre deti primeranej výšky, aby umožňovali jednoduchú a bezpečnú manipuláciu. Žiadna skriňa, či polica by nemala byť pre deti privysoká, vhodne zvolená výška nábytku im tak potom dodá pocit pohodlia. Všetko, čoho sa deti môžu dotýkať, by malo byť ľahko prístupné, naopak, ak by sa niečoho dotýkať nemali, musí to byť umiestnené vo väčšej výške.

Výška stolov i stoličiek musí byť vhodná pre deti každej vekovej skupinky, deti by mali sedieť pohodlne a hlavne zdravo, so spevneným chrbátikom a nohami správne zohnutými v kolienkach. Je dobré, keď spoločné sedenie v triede umožňuje deťom dobre vidieť na učiteľa a jeden na druhého, pracovať v skupinkách a naučiť sa deliť sa s pomôckami.

Pri poličke s knižkami na čítanie by nemali chýbať pohodlné vankúšiky, aby prezeranie knižiek bolo čo najpríjemnejšie.

Je super, keď majú deti aj kútik na aktívnejšiu zábavu- hojdanie, či gúľanie sa po zemi.

Hračky v triede by mali byť veku primerané, kreatívne a zaujímavé, mali by podnecovať fantáziu, tvorivosť a radosť z hry. Vhodné je poskytnúť deťom možnosť hrania sa na „role“ a to prostredníctvom hračiek, ktoré predstavujú veci z ich bežného života- ako je napríklad kuchynka, obchodík, či kaderníctvo. Je tiež dobré hračky deťom časom obmieňať a striedať, potom tak ľahko neomrzia. Najdôležitejším kritériom však je, aby sa deťom najmä páčili.

Trieda je určite veselšia, keď je vyzdobená peknými obrázkami a dielkami, ktoré vytvorili deti sami. Tu je opäť dôležité myslieť v „detskom merítku“, a preto by mali byť všetky obrázky prispôsobené výške očí dieťaťa. Len tak ich potom dokáže efektívne vnímať.

V triede by sa mala udržiavať vhodná teplota a prílev čerstvého vzduchu.

Dôležitý je aj vhodne zvolený škôlkarský „rozvrh“ a manažment času. Je dobré, keď je časový plán variabilný a ľahko prispôsobiteľný aktuálnym potrebám kolektívu. Skupinové aktivity by u malých detí nemali trvať dlhšie ako 20 minút (kvôli udržaniu pozornosti), preto by denný plán mal vhodne striedať spoločné i individuálne aktivity, čas na občerstvenie, pobyt vonku, či odpočinok. Vhodne zvolené formy výučby sú ďalším z dôležitých faktorov pri práci v modernej škôlkarskej triede. Práve k efektívnej deľbe času na hru a spoločnú činnosť prispievajú aj centrá s rozličným zameraním vytvorené v rámci triedy. Pedagóg môže mimo skupinovú aktivitu venovať bližšiu pozornosť deťom individuálne, v menších skupinkách. Pretože malé deti potrebujú zmenu a sú schopné rýchlo meniť cieľ svojej aktivity, potrebujú mať v triede vytvorené vhodné a kreatívne podmienky. Centrá pomáhajú deťom aj pri socializácií a učia ich vzájomnému porozumeniu si a zdieľaniu. Mali by byť zariaďované na mieru deťom, nie dospelým.

Každé dieťa by malo mať možnosť mať v triede svoje „malé súkromné vlastníctvo“- ako napríklad zakladač na výtvory, označené svojou značkou a menom, ktoré by patrilo iba jemu. Tak môže dieťa ľahšie nadobudnúť pocit vlastnej hodnoty, sebaistoty a svojho miesta v kolektíve. Môže sa tak cítiť uznávané a ocenené, zapojené do malej spoločnosti, naučí sa tak aj prvé základy o osobnom vlastníctve.

Ak ešte deti môžu pri vybraných aktivitách vnímať nerušene hudbu, či počúvať veselé pesničky, ich deň v škôlke nemôže byť nudný a bezfarebný. Svoju triedu si potom ľahko obľúbia a ráno pre ne nebude nijakým problémom povedať mamine veselé „Ahoj, idem sa hrať!“.

V našej škôlke chceme urobiť s Vašich detičiek spokojných škôlkarov, ktorý sa k nám budú tešiť. Pripravujeme im to najlepšie prostredie.

 

Zdroj: internet