Muzikoterapia pre harmóniu tela i duše.

29. 8. 2014 | Späť

Muzikoterapia je vo svojej podstate liečebná metóda, ktorá sa pokúša pomáhať prostredníctvom hudby a priaznivo ovplyvňovať psychický i fyzický stav človeka.

Hudba ovplyvňuje vegetatívne funkcie organizmu akými sú: srdcový rytmus, krvný tlak, činnosť pľúc, dýchanie, svalový tonus, motorika, termoregulácia, či metabolizmus cukrov. Používa sa na zmiernenie bolesti, či stavovou úzkosti a strachu, využíva sa aj pri terapiách súvisiacich so stavmi depresie, stresu a nespavosti. Dokáže však pomáhať a skvalitňovať život aj zdravým ľuďom:  zlepšuje sústredenosť, koordináciu pohybov, hrubú i jemnú motoriku, harmonizuje hemisféry a zlepšuje pamäť. Prispieva k emotívnemu prežívaniu, predstavivosti, cibrí zmysel pre rytmus- dôležitý pre logopédiu.

Muzikoterapia je hlavne orientovaná na proces, dynamiku vzťahu medzi účastníkmi. Vzťah medzi nimi je dôverný a osobný, spoločne vytvárajú hodnoty, ktoré nie sú postavené na výsledkoch ako v procese učenia, ale pomáhajú osobnému rozvoju. Je spojená s  empatiou, komunikáciou a vzájomnými vzťahmi medzi účastníkmi.

Hudba by mala byť už od úplného malička súčasťou aj detského sveta. U detičiek predškolského veku sa muzikoterapia realizuje aktívnou formou, spoluúčasťou dieťatka na hrách a vokálnych, inštrumentálnych i výtvarných aktivitách.  Pričom práve pri inštrumentálnych hrách sa aktívne využívajú hudobné nástroje- bubienky, paličky, zvončeky a pod. Hranie na nástroje a vyťukávanie rytmu pozitívne ovplyvňuje kreativitu detí. Cvičenie rytmu tak pôsobí na pravidelné dýchanie, koordináciu rúk a nôh a koncentráciu pozornosti. Muzikoterapia u detí prispieva aj k zlepšovaniu vôľového úsilia.

Hudba a jej vnímanie tak prináša do detského života radosť a porozumenie.

Zdroj: www.najmama.sk; Základy muzikoterapie, Grada 2009