Naša nová angličtina

29. 8. 2014 | Späť

Deti sa v škôlke s angličtinou budú stretávať denne v každej vekovej skupinke.  Playtime je 3- dielny jazykový kurz pripravený novou metodikou, ktorá je zameraná práve pre potreby detí predškolského veku a ich schopnosti. Kontexty príbehov sa prelínajú s vlastnou skúsenosťou- odohrávajú sa v materskej škole:-). Príbehy sú ilustrované a napísané formou rozprávky, preto deťom sú deťom veľmi zrozumiteľné. (Hlavnými hrdinami príbehov sú totiž deti zo škôlky.) Jazykový kurz má hromadu pomocných materiálov ako napr.: pracovné zošity, DVD, interaktívne kartičky so slovnou zásobou, on-line materiály, knihu príbehov.... Veríme, že deti zažijú kopec zábavy a niečomu sa naozaj naučia.... :-)