Naša spolupráca s Unicef v tomto školskom roku.

29. 8. 2014 | Späť

 
 
 
 
 
 
  • Škola priateľská k deťom:

Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Participácia, rešpekt, zodpovednosť sú kľúčové, celoškolský prístup je podmienkou...Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale ich aj žije. Nastavuje rámec fungovania vzťahov medzi pedagógmi, deťmi, rodičmi. Tieto témy sú obsiahnuté v 7 krokoch - kritériách, ktoré je potrebné splniť pre získanie titulu Škola priateľská k deťom.
Program Škola priateľská k deťom je medzinárodným programom UNICEF. Ministerstvo školstva SR odporúča tento program školám ako vhodný doplnok ľudskoprávnej problematiky v Pedagogicko – organizačných pokynoch pre školský rok 2013/2014.
Program je realizovaný v dvoch úrovniach - základnej a nadstavbovej.

  • Globálna kampaň UNICEF Školy pre Afriku:

Vvznikla v spolupráci s Nadáciou Nelsona Mandelu a Hamburg Society (neskôr premenovanou na Peter Krämer Stiftung). Bola zahájená Nelsonom Mandelom 6. decembra 2004  v Kapskom meste v Juhoafrickej republike. Projekt odštartoval Peter Krämer osobným darom vo výške 5 miliónov USD venovaných Nemeckému výboru pre UNICEF. Týmto dňom sa začala písať história jednej z najúspešnejších kampaní organizácie UNICEF a každým rokom lákala tisícky nových prispievateľov.

Po úspešnej prvej fáze (2005-2009), ktorej cieľom bolo získať 50 miliónov dolárov na pomoc4 miliónom detí v šiestich afrických krajinách, pokračuje projekt druhou fázou (2010-2013), ktorá má za cieľ získať ďalších 70 miliónov dolárov pre 8 miliónov detí v 11 krajinách Afriky.

UNICEF spolupracuje s vládami, miestnymi zastupiteľstvami, komunitami a partnermi
v 11 najkrízovejších afrických krajinách (Angola, Burkina Faso, Etiópia, Južná Afrika, Madagaskar, Mali, Malawi, Niger, Mozambik, Rwanda a Zimbabwe), aby vytvoril podmienky na vzdelávanie detí, zabezpečil pre ne bezpečné prostredie, kde sa môžu vzdelávať a hrať. Naším cieľom je pomôcť tým najbezbrannejším - sirotám, deťom žijúcim v extrémnej chudobe a dievčatám, ktorým je právo na vzdelanie odopreté. Stabilita a udržateľnosť detí v škole je kľúčom k úspechu kampane. Pridáva sa celá komunita; rodičia a UNICEF stavajú školy spoločne a následne prevezmú na seba zodpovednosť za ich prevádzku. Súčasne sa UNICEF snaží presadiť úspechy kampane na lokálnej úrovni vo vláde.

 

zdroj:http://www.unicef.sk/