Naša spolupráca so ZUŠ

30. 8. 2014 | Späť

V školskom roku 2014/15 sme našu ponuku záujmovej činnosti pre deti obohatili o ďalšie kvalitné vzdelávanie. Okrem už fungujúcej spolupráce so Súkromnou Základnou Umeleckou Školou- Ateliérom Ladon, ktorý u nás prevádzkuje prípravku v rámci výtvarného oboru, tento rok v spolupráci so Základnou Umeleckou Školou v Bernolákove otvárame dva nové odbory: hudobný a literárno dramatický.

 

Literárno-dramatický odbor (LDO)

Čo je LDO?

V LDO sa žiaci oboznamujú so základmi herectva. Učia sa pracovať s dramatickým textom (dialógom), hlasom, pohybom, hereckým partnerom, vžiť sa do inej role a vyskúšať si na vlastnej koži byť hercom, ktorý pracuje s divadelným priestorom (javiskom) a kostýmom. Hlavným cieľom tohto odboru je u žiaka rozvíjať jeho fantáziu, vlastnú osobnosť, kolektívne cítenie, jednoduché riešenie situácií a aktivovať jeho tvorivosť na základe hier a cvičení. Výsledkom nadobudnutých skúseností a zručností žiaka je záverečná scénka ( hra ) predvedená pred skutočnými divákmi.

 

Hudobný odbor (HO)

Čo je HO?

Cieľom hudobnej výchovy v HO je spoznávanie a precítenie interpretácie rôznych piesní – slovenských ľudových, aj piesní iných národností, piesní iných žánrov (populárne, tanečné). Pedagóg vytvára malý detský zbor, ktorý doprevádza na klavíri, deti spolupracujú na sprievode piesne pomocou ľahkoovládateľných nástrojov (tzv. Orffov inštrumentár – triangel, paličky, bubienok, tamburína...), tlieskajú a pochodujú do rytmu .

Na hodinách sa deti hravou formou učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie v oblasti hudby a umenia.

Samozrejme sa nadväzuje na vrodené a prirodzené predpoklady detí.

 

Prečo sa prihlásiť do ZUŠ Bernolákovo?

ZUŠ Bernolákovo disponuje kvalitnými a skúsenými pedagógmi (hercami a spevákmi, hudobníkmi), ktorí pôsobia aktívne v profesionálnych divadlách, čím ponúkajú žiakom získať viac skúseností so skutočným činoherným, hudobným a muzikálovým divadlom. Naša škola vybudovala adekvátne podmienky na realizáciu kvalitných predstavení, ktoré získavajú u divákov pravidelné úspechy. Okrem vystúpení sa naša škola každoročne zúčastňuje rôznych umeleckých akcií a súťaží.

viac na:http://duhovaskolka.atlas.webwings.cz/sk/kruzky-a-kurzy