Nová lektorka angličtiny

29. 8. 2014 | Späť

V spolupráci so študentskou organizáciou AISEC sa naša škôlka zapojila do programu "Čarovná škôlka"- zameraného na výučbu angličtiny v predškolských zariadeniach s pomocou zahraničných- anglicky hovoriacich lektorov.

Od januára teda u nás pôsobí Isadora- naša veľká kamarátka z Brazílie, ktorá je každý deň v priamom kontakte s deťmi všetkých vekových kategórií, pomáha im v rámci nášho kurzu angličtiny  "Playtime", ale trávi s nimi aj "obyčajné" a každodenné škôlkárske chvíle, a tak prispieva k  získaniu nových zručností v rámci osvojovania si cudzieho jazyka.

Všetci ju majú veľmi radi, vôbec sa jej nehanbia a Iza sa u nás cíti fajn, takže veríme že jej návšteva prinesie naozajstné "ovocie".