Nový školský rok

29. 8. 2014 | Späť

Začína nám nový škoský rok a hoci je naša škôlka otvorená celoročne a fungujeme aj cez prázdniny, predsa je tohtoročný september pre nás akýmsi "novým začiatkom" :-)

Naše zariadenie bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva. vedy výskumu a športu SR a to nás zaväzuje k požadovaným výkonom:-) Stále máme pre detičky pripravený zaujímavý školský vzdelávací program i množstvo aktivít navyše. Chystáme divadielka, výlety, exkurzie, celoročné projekty so Slovenskou agentúrou životného prostredia, či Unicef- om.

Detičky už delíme do troch samostatných tried, máme aj veľkáčov- predškolákov, pre ktorých sme pripravili samostaný výchovno- vzdelávací plán. Všetky triedy majú denne blok angličtiny, predškoláci aj "English Monday", deťom (a rodičom.-) ) ponúkame rôznorodé krúžky, chystáme veľa spoločných akcií. Veríme, že všetci spolu zažijeme pekné chvíle a deti sa nikdy nebudú v našej škôlke "nudiť".