Potrubná pošta

3. 8. 2017 | Späť

Od mesiaca máj 2014 sa naša škôlka zapája do projektu pod vedením Mgr. Martiny Jackuliakovej- liečebnej pedagogičky, ktorá vymyslela super spôsob ako spojiť náš, škôlkársky svet so svetom detí hospitalizovaných v detskom Kardiocentre na Kramároch.

Keďže naši malí kamaráti musia v nemocnici často stráviť dlhšiu dobu, dohodli sme sa, že si vzájomne „Potrubnou poštou“ budeme posielať pozdravy- detské výrobky a maľované obrázky.

Deťom v nemocnici pomôžu naše výtvory vyzdobiť a zútulniť prostredie na oddelení a my si z ich výtvorov urobíme v škôlke veselú nástenku.

Projekt, ktorý má názov: „Julkine dobrodružstvá z nemocnice“ je bližšie opísaný v nasledujúcom texte.

K našim deťom do škôlky príde 15. mája na návštevu sama terapeutická bábka Julka s jej kamarátkou Maťkou a pani doktorkou priamo z kardiocentra, aby sa s deťmi zoznámili a o detičkách z nemocnice im všetko porozprávali.

V škôlke zriaďujeme stabilnú informačnú nástenku pre rodičov a už teraz sa tešíme, ako k nej budú pribúdať pozdravy z „Potrubnej pošty“:-)

Veríme, že vzájomná spolupráca bude obohacujúca nie len pre biele nemocničné steny, ale pre všetkých nás zúčastnených. Už teraz sa tešíme, čo všetko pre detičky vyrobíme, aby im čas v krásne vyzdobenej nemocnici ubiehal rýchlejšie.

 

Detské kardiocentrum:

 

je súčasťou detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch v Bratislave. Bolo založené v 1992. Detské kardiocentrum pozostáva zo 4 funkčných jednotiek, ktoré spolu vzájomne spolupracujú.

Oddelenie funkčnej diagnostiky slúži na diagnostiku jednotlivých srdcových chorôb, prenatálnu diagnostiku a pod. Uskutočňujú sa tu invazívne a intervenčné katetrizácie.

Na kardiologické oddelenie a jednotku intenzívnej starostlivosti sú prijímané deti, u ktorých je plánované invanzívne vyšetrenie (katetrizácia, biopsia a pod.) Ďalej sú tu hospitalizovaní detskí pacienti, u ktorých je nutné zmena liečby, liekov, ktorých je potrebný čas pozorovať a tiež pri zhoršení zdravotného stavu. Súčasťou je aj jednotka intenzívnej starostlivosti, kde sú detskí pacienti monitorovaní 24 hodín.

Na kardiochirurgické oddelenie sú prijímané deti bezprostredne pred kardiochirurgickou operáciou. Súčasťou kardiochirurgie sú operačné sály, kde sa uskutočňujú operácie. Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny slúži pre deti bezprostredne po operácii a deti s ohrozením života.

Kardiologické oddelenie je rozdelené na 2 časti. Oddelenie mladších detí od 0 do 3 rokov a oddelenie starších detí od 4 do 18 rokov. Na oddelení pracujú detskí kardiológovia a arytmológovia, zdravotné sestry, liečebný pedagóg a pomocný personál. Na oddelení môže byť s dieťaťom hospitalizovaný aj rodič.

 

„ Julkine dobrodružstvá z nemocnice...“

 

  • Charakteristika projektu

Vybrané tvorivé aktivity sme sa snažili prispôsobiť konkrétnemu prostrediu, v našom prípade kardiologickému oddeleniu. Samotný projekt „ Julkine dobrodružstvá z nemocnice...“ bol schválený a finančne podporený Nadáciou Pontis.

Hlavnou predstaviteľkou projektu tvorivých aktivít je bábka Julka. Ide o 4 ročné dievča, ktoré prichádza medzi detských pacientov do nemocničného prostredia (na kardiologické oddelenie). Samotná bábka Julka rozpráva hospitalizovaným deťom svoj príbeh o tom, že aj ona bola hospitalizovaná na kardiologickom oddelení, pretože sa narodila s chorým srdiečkom. Bábka Julka sprevádza detských pacientov celou líniou tvorivých aktivít.

  • Cieľ projektu

Hlavným cieľom Projektu tvorivých aktivít „ Julkine dobrodružstvá z nemocnice...“ je zmierniť negatívne vplyvy hospitalizácie na detského pacienta.

  • Čiastkové ciele projektu:

Skvalitniť voľný čas detským pacientom počas pobytu v nemocnici

Odpútať pozornosť detských pacientov od nepríjemných vyšetrení

Zmierniť úzkosť a strach u detských pacientov

Poskytnúť detským pacientom priestor na vyjadrenie negatívnych pocitov a myšlienok

Získať a upevniť u detských pacientov sociálne zručnosti pri kooperácii s ostatnými deťmi

Umožniť detským pacientom nadobudnúť sebadôveru cez možnosť byť úspešným, pochváleným a oceneným

Oboznámiť detských pacientov ako aj ich rodičov s nemocničným prostredím, s prístrojmi a nástrojmi, ktoré zdravotnícky personál používa

  • Popis projektu tvorivých aktivít

Realizácia Projektu „ Julkine dobrodružstvá z nemocnice...“ pozostáva z troch častí.

  • Julkin príbeh z nemocnice – fotokniha

Fotokniha obsahuje fotografie jednotlivých krokov hospitalizácie s bábkou Julkou. Julka prostredníctvom názorných ukážok – fotografií, oboznamuje a informuje hospitalizované deti a ich rodičov s jednotlivými lekárskymi nástrojmi, vyšetreniami a priebehom hospitalizácie.

  • Cestovanie s Julkou do sníčkovej krajiny

Prostredníctvom príbehu ako sa Julke počas hospitalizácie snívali sny, v ktorých cestovala do sníčkových krajín, samotná Julka motivuje deti k tvorivým aktivitám. V nasledujúcom texte ilustračne načrtneme tvorivé aktivity k jednotlivým témam Julkiných snov:

  • Julkin tvorivý denník

Tvorivý denník pripomína pracovný zošit, ktorý slúži k tomu, aby sa detskí pacienti bližšie zoznámili s príbehom Julky, ktorá ich denníkom sprevádza. Deťom môže poslúžiť ako omaľovanka, ale predovšetkým je určený na vyjadrenie myšlienok, pocitov a zážitkov prostredníctvom kresby a zápiskov. Tvorivý denník hospitalizované deti dostanú pri príjme na oddelenie. Počas voľných chvíľ si do neho môžu projektovať svoje myšlienky a pocity. O kresbách a prípadných zápiskoch sa s detskými pacientmi môžeme porozprávať, ak si to samotné dieťa želá. Tvorivý denník sa inak stáva súkromnou záležitosťou detského pacienta.

http://www.duhovaskolka.sk/sk/navsteva-z-nemocnice/detail