Prešovačka v škôlke

21. 10. 2014 | Späť

V rámci prezentácie zameranej na podporu lokálnych ľudových tradícií sa naše staršie deti oboznámia s viničom a výrobou muštu. Do škôlky 23.11.14 zavíta tradičná jesenná prešovačka, ktorá deťom priblíži techniku lisovania hrozna. Naše deti si túto techniku budú môcť aj sami vyskúšať.

Projekt zameraný na podporu a šírenie lokálnych tradícií a je rozdelený do troch častí- jeho prvou časťou je, vďaka aktuálnej sezóne, práve prešovačka. V budúcnosti nás čakajú ešte dve tematické prezentácie.