Say Hello to the World

30. 8. 2014 | Späť

"Say Hello to the World" je projektom zameraným na podporu výučby anglického jazyka v materskej škole. Je to medzinárodný projekt, ktorý spája deti a materské školy z rôznych krajín prostredníctvom videa, v ktorom sa deti môžu vidieť naživo, zakývať si a naučiť sa cudzie slovíčka. Cieľom projektu, je naučiť deti vnímať cudzie kultúry, tradície a rozličné spôsoby života bez predsudkov. Deti z rôznych krajín si navzájom môžu prostredníctvom videa ukázať aké hry radi hrajú, zaspievať obľúbené pesničky, predstaviť svoju škôlku, krajinu, či obľúbené tradičné jedlá. Projekt prostredníctvom zaujímavých aktivít deti vedie k pozitívnemu vnímaniu sveta bez predsudkov a stereotypov či intolerancie a k citlivémi vnímaniu potrieb iných ľudí. To všetko spolu prispieva k zvýšenej kvalite ich života a vedie ich k solidarite a rešpektu k všetkým kultúram. Naša škôlka bude spolupracovať s deťmi z materskej školy vo Varšave- už teraz sa tešíme na nové zážitky!

viac na: http://www.sayhellototheworld.eu/en