Škola priateľská k deťom 2012/ 13

29. 8. 2014 | Späť

Sme hrdí, že sme sa na základe splnených kritérií Unicef-u stali v tomto školskom roku: Školou priateľskou k deťom 2012/2013

Stali sme sa tak členom celosvetovej rodiny Škôl priateľských k deťom (Child Friendly School)! 

Program Škola priateľská k deťom je odporúčaný Ministerstvom školstva v Pedagogicko - organizačných pokynoch (s.13) časť Ľudské a detské práva a i na budúci škoslký rok ho zahrnieme do nášho

školského vzdelávacacieho programu.