Škôlka a predškolská príprava

29. 8. 2014 | Späť

Keďže nie všetci škôlkari sú iba „malkáči“ a tí, ktorí vyrastú, sa zmenia na školákov, pripravili sme pre Vás zoznamy toho, čo by mal budúci školáčik vedieť, ako by sa mal správať a malý zoznam zmien, ktoré Vaše dieťatko čakajú podľa Centrálneho informačného portálu ministerstva školstva.

Čo by mal budúci prvák vedieť 

 • samostatne sa obliecť a obuť,
 • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi, 
 • samostatne sa najesť,
 • samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.,
 • správne vyslovovať všetky hlásky,
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
 • spočítať predmety do "päť",
 • interpretovať obsah krátkej rozprávky,
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
 • kresliť pevné a neroztrasené línie,
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď. postava je anatomicky správne rozložená),
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
 • poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová, atď.),
 • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

 

Ako by sa mal budúci prvák správať 

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká),
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý,
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad:cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,
 • nezajakáva sa pri reči,
 • nepomočuje sa,
 • ovláda prejavy slušného správania (pozdraviť, odzdraviť a pod.).

 

 Čo čaká prváka

 • zmena prostredia,
 • zmena pedagógov a vychovávateľov,
 • strach z nepoznaného (či sa môže prihlásiť, vzdialiť na toaletu, vysloviť svoj názor,posťažovať sa, ak mu bolo ublížené, či zvládne dané úlohy, či si nájde priateľov, aká bude pani učiteľka, či sa bude  môcť ešte hrať a pod.),
 • strata kamarátov, ktorí nemusia spolu s ním nastúpiť do tej istej základnej školy,
 • nové náročnejšie povinnosti (napríklad písanie domácich úloh),
 • zmena denného režimu (strata času na oddych - poobedný spánok),
 • prispôsobenie sa školským pravidlám, systému a požiadavkám (hlásenie sa, čakanie navyvolanie, systém aktívnej pozornosti počas hodiny a čas oddychu počas prestávky a pod.),
 • zmena sústredenia pozornosti (dieťa musí byť disciplinovanejšie, musí pozornosť sústrediť na učiteľa, reagovať na otázky, ktoré sú mu kladené, spoznávať a učiť sa nové poznatky,...),
 • vydržať sústredene sedieť 45 minút,
 • hodnotenie jeho výkonov, na ktoré nemuselo byť dieťa zvyknuté,
 • dieťa sa musí naučiť byť sebestačné, organizovať si samo čas (čas zjesť desiatu cez prestávku, pripraviť si pomôcky a pod.).

 

Zdroj: www.iedu.sk

 

Takto vymenované kritériá sa zdajú strohé a prísne. Rodičov malých škôlkarov vedia vystrašiť a dokonca aj rozhnevať. Deti väčšinou nie sú dokonalí „roboti“, ktorý zvládajú školu od prvého dňa. Je pravdou, že nástup do školy je veľkou zmenou v živote každého dieťatka, ale požiadavky na prváčika nemusia byť strašiakom, ak je na ne vopred dobre pripravený.

V Dúhovej škôlke rozhodne nepodceňujeme dôležitosť predškolskej prípravy detí. Myslíme si, že otvoreným, osobným prístupom a vľúdnosťou dokážeme u detí postupne vypestovať návyky potrebné pre školskú dochádzku. Deti sa u nás naučia kooperovať v skupine, naučia sa byť zdvorilým a dokázať si vypočuť aj názor iných, zároveň však budú vedieť vysloviť aj ten svoj. Ich príprava bude veku primeraná v každej „triede“- u predškolákov už, pokiaľ to dieťatko vyslovene nebude potrebovať, bude program pripravený bez popoludňajšieho spánku, aby si deti ľahšie zvykli na školský režim. Básničky, pesničky, riekanky, či rozprávky budú ich každodennými kamarátmi počas všetkých rôčkov v škôlke, o správnu výslovnosť a vyjadrovanie sa bude starať logopéd. Ich fantáziu, zručnosť a jemnú motoriku budeme rozvíjať prostredníctvom rôznych výtvarných projektov, prácou s rôznymi materiálmi, či rôznymi výtvarnými technikami. Predškoláci budú pracovať s pracovnými zošitmi a inými pomôckami určenými práve na prípravu na školu. Všetky detičky predškolského veku budú mať možnosť robiť test školskej zrelosti, rodičom budú k dispozícií konzultácie s detským psychológom. Vedomosti si budú obohacovať denne, stretnú sa s veku primerane podanými informáciami z rôznych oblastí života- umenie, hudba, informačné technológie, veda a pod. Podľa želania rodičov ich budeme zdokonaľovať aj v cudzom jazyku. Pri tom všetko však neplánujeme z Vášho dieťatka urobiť spomínaného dokonalého „robota“.

Úlohou Dúhovej škôlky je  pripraviť pre deti bohatý a zábavný program, učenie pri hre. Našou úlohou je postarať sa o Vášho veselého a spokojného škôlkara, z ktorého Vám vyrastie veselý a spokojný školák.