Škôlka nie len pre deti

29. 8. 2014 | Späť

Jedným z našich cieľov je priblížiť rodinu bližšie k škôlke a jej aktivitám. Veľmi sa tešíme, keď nás naši rodičia podporia a zúčastnia sa na rôznorodých škôlkárskych akciách.

Vzhľadom k tomu, že je dôležité, aby rodičia dobre poznali zariadenie, v ktorom ich dieťa trávi väčšinu pracovného týždňa, snažíme sa o to, aby rodičia tiež mali dôvod tráviť čas u nás:-)

V tomto školskom roku sme založili náš "Dámsky klub"- pre všetky mamy a "odvážnejších" tatinov, ktorí si nájdu čas na zaujímavé stretnutia s našimi odborníkmi v oblasti výchovy, vzdelávania, pediatrie, psychológie, či špeciálnej pedygogiky. Okrem stretnutí na zaujímavé témy z týchto oblastí, pripravujeme napríklad stretnutia s odborníkmi na zdravú výživu a malé workshopy, na ktorých sa budeme učiť vlastnoručne vyrábať milé predmety pomocou rôznych výtvarných techník:-) Všetkých teda ešte raz pozývame na kávu, koláčiky, zaujímavú diskusiu a priateľské rozhovory!

Už druhý rok sa snažíme poskytnúť našim rodičom aj odbornú radu v rámci logopedickej prípravy,  predškolskej prípravy a rozhodovania sa pri výbere vhodnej školy. Deti už vo veku 4 rokov absolvujú testy s našou logopedičkou- PhDr. Anderou Matejcovou a v prípade potreby im je potom- po dohode s rodičmi, logopedická starostlivosť poskytovaná priamo v škôlke vo frekvencii, akú odporučí pani doktorka. Týmto spôsobom vieme správnu výslovnosť natrénovať v čase pred nástupom do školy. Naši predškoláci absolvujú testy školskej zrelosti v jednom z prvých termínov a pod dohľadom PhDr. Martiny Bačovej- ďalšej našej spolupracovníčky, klinickej psychologičky a terapeutky, ktorá na základe ich výsledkov poskytuje rodičom individuálnu konzultáciu a odporúčania.

V rámci prípravy na školu tento rok prvý krát organizujeme aj stretnutie s učieľkou z 1. stupňa ZŠ- triednou učiteľkou prváčikov, ktorého cieľom je poskytnúť rodičom bližšie informácie o tom, čo deti pri nástupe do školy naozaj "čaká" a čo všetko takáto veľká zmena so sebou nesie.

Ako reakciu na skvelý nápad jednej z našich mamín, otvárame v spolupráci s jazykovou školou Lukra od marca 2014 aj jazykové kurzy pre dospelých. Začíname s kurzom anglického jazyka, ktorý sa bude konať každý pondelok popoludní u nás v škôlke. Deti (aj tie menšie, prinesené) samozrejme postrážime a rodičia môžu stráviť chvíľu zameranú na vlastný rozvoj:-)

Okrem "bežných" akcií a besiedok máme v pláne organizovať spoločné sobotňajšie výlety pre celé rodiny a pokúsime sa otvoriť aj podvečerný kurz sebeobrany:-)

Ďakujeme všetkým skvelým rodičom, pre ktorých je radosť podobné akcie organizovať!