Stretnutie s detskou psychologičkou

29. 8. 2014 | Späť

Včera sme zorganizovali stretnutie rodičov s detskou psychologičkou, pani doktorkou Bačovou. V neformálnej diskusii mohli rodičia klásť všetky svoje otázky ohľadne vývinu, správania sa, výchovy, či malých "problémov" pri výchove svojich detí. Maminky sa dozvedeli odpovede na svoje konkrétne otázky, dostali sme aj pár správnych rád o komunikácií a motivácií detičiek, či pár poučení o vývinovom štádiu a schopnostiach prislúchajúcich ku konkrétnemu detskému veku. Spoločne sme si vymenili skúsenosti a výchovné " typy a zasmiali sme sa na všetkých "klasických" výchovných situáciách, s ktorými sa denne stretávame. Stretnutie prebehlo v príjemnej atmosfére, určite si niečo podobné zopakujeme aj v budúcnosti.