Stretnutie s pediatrom

29. 8. 2014 | Späť

Dnes, 15. marca 2012 sme po prvý- krát zorganizovali aj akciu pre rodičov. Stretli sme sa s pani doktorkou Smetanovou, pediatričkou z Čiernej Vody. Posedeli sme si pri bábovke, (ktorú ale z veľkej väčšiny zjedli najmä deti, preto na podobných akciách v budúcnosti sľubujeme viac koláčikov, aby sa ušlo aj dospelým:)) a okrem malej prednášky na tému: "Deti a ich imunita pri nástupe do nového kolektívu" nám pani doktorka zodpovedala aj na množstvo iných otázok ohľadne zdravia detí. Atmosféra bola veľmi príjemná, preto veríme, že sa nám podarí zorganizovať ešte veľa podobných stretnutí na rôzne témy a že o ne naši klienti nestratia záujem. Ďakujeme Vám!