Svetový deň mlieka v školách

22. 9. 2014 | Späť

Svetový deň mlieka v školách je každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo.

Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je sprostredkovanie dôležitosti významu pitia mlieka v školách.

Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre ich rast a vývin.

Kreatívnou časťou je vytvorenie modelov z obalov od mliečnych výrobkov:-)