Týždeň Modrého gombíka 2014

29. 8. 2014 | Späť

Každý rok v máji organizuje UNICEF Slovensko verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Tento rok tomu bude už 10. rokov, čo dobrovoľníci na celom Slovensku za príspevok ďakujú Modrým gobíkom – symbolom zbierky.

Výnos z celej zbierky je určený na konkrétnu pomoc ohrozeným deťom v niektorej krajine napr. na vzdelávanie a zabezpečenie pitnej vody, zabezpečenie základných sanitačných a sociálnych zariadení, či očkovanie. Spolu sme vybudovali tradíciu!


Tretí májový týždeň od 12 . do 18 . mája 2014  bude už desiaty rok v znamení modrej farby! Aj tento rok zbierame pre Ugandu, nakoľko sa jedná o trojročný projekt.

V minulom roku  nám približne  3000 dobrovoľníkov  pomohlo vyzbierať 61 475,93 Eur!  UNICEF má za cieľ situáciu v Ugande postupne meniť a dosiahnuť, aby sa čistá voda stala základom života všetkých detí.  

 

Čo konkrétne Slovensko v Ugande realizuje?

  • výstavbu čistiacich zariadení na slnečný pohon, ktoré privedú nezávadnú pitnú vodu do škôl, zdravotných stredísk a ďalších verejných budov, čím poslúžia 9 000 ľuďom

  • výstavbu bezpečných latrín pre 2 500 domácností

  • vzdelávanie miestnych technikov o tom, ako majú obsluhovať a robiť údržbu vodovodných a sanitačných zariadení

  • šírenie osvety medzi deťmi a ich rodičmi, vďaka ktorej si osvojí celkovo 15 000 ľudí základné hygienické návyky súvisiace s vodou  


zdroj: www.unicef.sk

 

Tešíme sa, že sa zapojíte s nami!