Zápis na školský rok 2020/ 21

4. 5. 2020 | Späť

I napriek vážnej epidemiologickej situácií,

v termíne od: 04. mája 2020- do: 12. júna 2020 otvárame zápis na školský rok 2020/ 21 pre obe naše zariadenia:

SMŠ Chorvátsky Grob/ Čierna Voda a SMŠ Bratislava/ Westend Gate

Vzhľadom k mimoriadnej situácii, nie je možné dieťa do SMŠ zapísať osobne.

V prípade Vážho záujmu o zápis vyplňte prosím elektronický formulár na:http://www.duhovaskolka.sk/sk/prihlaska#frm-126-form

Vyplnenie formulára bude považované za žiadosť o zápis, na základe ktorej Vám mailom zašleme riadnu Prihlášku na predprimárne vzdelávanie v zariadení.

Vyplnenie prihlášky sa bude pokladať za splnenie nateraz jedinej podmienky zápisu dieťaťa do SMŠ.

Potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave dieťaťa a ostatné dokumenty vyžadované zriaďovateľom k zápisu zákonný zástupca doloží po skončení mimoriadneho prerušenia vyučovania na základe dohody so zriaďovateľom.

Informácie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie poskytneme rodičom individuálne.

Tešíme sa, že sa skoro uvidíme u nás v škôlke!