Zdravé zúbky

29. 8. 2014 | Späť

Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej akcie s názvom "Zdravé zúbky". Deti v škôlke sa prostredníctvom inštruktážneho DVD a s pomocou metodických materiálov  a pani učiteliek naučili opäť niečo nové o správnej dentálnej hygiene. Precvičili si správne umývanie zúbkov, naučili sa malú básničku a zaspievali si aj novú pesničku. Všetci spolu sme sa zapojili aj do veľkej "kresliacej" akcie- za pekný obrázok čaká detí malá "zúbková" odmena:-)

Tento rok sme sa okrem detí snažili zapojiť aj našich rodičov. Všetkým ďakujeme za účasť:-)

http://www.duhovaskolka.sk/sk/zdrave-zubky/detail