Kurz prvej pomoci deťom

5. 11. 2018 | Späť

P O Z V Á N K A:

RZP Trenčín, s.r.o. organizuje

akreditovaný kurz prvej pomoci

 

Termín konania: 24.11.2018, od 900 hod (predpokladaná dĺžka tréningu 4 hodiny)

Miesto konania: Dúhová škôlka, Suché miesto 2/A, Chorvátsky Grob

Registrácia: e-mailom na martina.cechova@duhovaskolka.sk

Účastnícky poplatok: 24 €, v cene je - farebná knižka o prvej pomoci (50 s.)

- potvrdenie o absolvovaní akreditovaného Kurzu prvej pomoci

Teoreická časť:

Význam a ciele prvej pomoci

 • Životne dôležité funkcie ľudského organizmu

 • Prvotné a druhotné vyšetrenie človeka

 • Najčastejšie život ohrozujúce stavy u dospelých a detí

 • Organizácia činností pri poskytovaní prvej pomoci

 

Život zachraňujúce výkony prvej pomoci

 • Zastavenie masívneho krvácania a protišokové opatrenia

 • Obnovenie priechodnosti dýchacích ciest manévrami a polohovaním postihnutého

 • Oživovanie dospelých a detí s použitím automatického externého defibrilátora

 • Odstránenie cudzieho telesa z dýchacích ciest pri dusení

 • Zotavovacia poloha pri bezvedomí

 

Prvá pomoc pri úrazoch a náhlych neúrazových stavoch detí

 • Rany, krvácanie, zlomeniny, podvrtnutia

 • Popáleniny a poleptania

 • Cudzie teleso v dýchacích cestách, v oku a uchu

 • Horúčka, febrilné kŕče

 • Poruchy vedomia

 • Problémy s dýchaním

 • Bolesti bruška, hnačky a vracanie

 • Otravy

 

Praktická časť

 • Praktický nácvik výkonov prvej pomoci na figurínach, riešenie modelových situácií a problémových úloh.

 

Spoločnosť RZP Trenčín, s.r.o., Legionárska 7158/5, Trenčín je držiteľom akreditácie udelenej Ministerstvom zdravotníctva SR na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci