Rozvíjajme deti hrou!

8. 3. 2016 | Späť

Tématické stretnutie s pani 

Mgr. Evou Gašparovou- učiteľkou, riaditeľou materskej školy, metodičkou a odbornou radkyňou pre materské školy. 26 rokov sa venuje deťom predškolského veku. Študovala na UMB BB PF – špecializácia predškolská pedagogika. Je lektorka praktických workshopov pre pedagógov a rodičov, manažér odborných seminárov a konferencií, recenzent a odborný garant viacerých odborných publikácií, spolutvorca didaktických pomôcok v systémoch LOGICO a LÜK. Autorka vzdelávacích programov pre učiteľky materských škôl. Redaktorka interaktívneho portálu Predškolský atlas. Skúsenosti zozbierala tiež v živote s dvoma skvelými dcérami.

Na workshope sa budeme rozprávať na tému:

Ako stimulovať potenciál každého dieťaťa.

Ako rozvíjať EQ dieťaťa hrou.

Tešíme sa na Vás 14. apríla 2016 v jedálni.