Stretnutie s logopédom

24. 9. 2014 | Späť

Milé dámy a vážení páni:-)

radi by sme Vás pozvali na prvé stretnutie Dámskeho klubu v tomto školskom roku, na ktorom sa budeme môcť stretnúť s našou pani logopedičkou: PaedDr. Andreou Matejcovou

http://www.duhovaskolka.sk/sk/odborni-garanti 

Stretnutie bude zamerané na vývin reči v predškolskom veku a dôležitosť tréningu spávnej výslovnosti pred nástupom do školy. Pani doktorka je pripravená odpovedať na všetky Vaše otázky.

Stretnutie sa uskutoční: v utorok, 7.októbra od 16:30 hod. v našej jedálni. 

Dámsky klub tentokrát odporúčame navštíviť najmä rodičom predškolákov, Srdečne Vás všetkých pozývame na kávu, koláčik a príjemnú diskusiu. O deti sa, samozrejme, postaráme my:-)