Výučba angličtiny v škôlke

15. 10. 2015 | Späť

Témou nášho najbližšieho stretnutia bude výučba angličiny v škôlke.

Z koncepčného zámeru našej MŠ vyplýva, že:

  • kladieme dôraz na rozvoj dieťaťa v prosociálnej oblasti a schopnosti jeho orientácie v diverzifikovanej spoločnosti (spolupráca s kariocentrom, UNICEF)

  • vytvárame základy multikultúrnej výchovy umožňujúcej všímať si a tolerovať odlišnosti iných kultúr, národností a etník, Projekt- „Say Hello to the World“

  • rozvíjame výučbu cudzích jazykov ako nástroja komunikácie s „celosvetovou“ spoločnosťou ľudí. Projekty: „Čarovná škôlka“, „English Immersion Club“ a priama výučba angličtiny v každej vekovej skupine.

Výučba angličtiny s Oxford- PLAYTIME a SHOW and TELL (v najstaršej skupine), je stálou súčasťou nášho programu. 

Na stretnutí s pani učitekou Monikou Vlašičovou sa dozviete viac o tomto druhy výučby, o spôsobe a formách vyučovania jazyka v našej škôlke, o práci s deťmi v každej vekovej skupine i o možnostiach ďalšieho rozvoja detí a Vášho zapojenia sa do procesu výučby.

Tešíme sa na stretnutie vo štvrtok: 5.11.2015 o 16:30 v jedálni pri káve:-)

​PS:

V tomto školskom roku sa opäť venujeme aj ďalším projektom. Deti zo žltej triedy (4- 5 ročné) budú počas školského roka pomocou Skype- u komunikovať s kamarátmi zo Slovinska. (Say Hello to the World.) Do škôlky na 6 týždňov príde zahraničný lektor- asistent, ktorý bude s deťmi komunikovať v angličtine počas celého dňa. (Čarovná škôlka.) Pre záujemcov o blinguálne vyučovanie ponúkame aj popoludňajší English Immersion Club.