WE: stretnutie s logopédom

19. 3. 2018 | Späť

Deťom v našich zariadeniach sa snažíme poskytnúť komplexnú starostlivosť. Mimo štandardnej výchovno- vzdelávaciej činnosti, doplnkových akcií a extra aktivít, dbáme aj na správny rečový vývin dieťaťa.

Aj našu škôlku v Bratislave pravidelne navštevuje logopéd, ktorý po logopedickom skríningu s deťmi individuálne pracuje podľa potreby,

Rodičom dňa: 22. marca 2018 ponúkame možnosť osobného stretnutia s našou pani logopedičkou v rámci prednášky venovanej: Vývinu destkej reči.

Tešíme sa na Vás!