/ Kto sme

Predstavujeme Vám materskú školu pre všetky deti vo veku od 2 do 6 rokov.

 • Materská škola je od septembra 2012 zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.
 • Dúhová škôlka je škôlkou postavenou "na mieru deťom".
 • Má vlastnú novú budovu, ktorá spĺňa všetky požiadavky na zariadenie tohoto typu. Budova má štyri priestranné triedy, jedáleň, dve pohodlné šatne, tri komfortné kúpeľne, kuchyňu a veľké chránené ihrisko.
 • Zariadenie ponúka moderný pohľad na škôlkársky svet a podnetné, tvorivé prostredie s dostatkom priestoru a slobody aj pre tých najmenších.
 • Prináša vyvážený program, odborný personál a svet plný zážitkov a dúhových farieb, v ktorom je dúha zároveň symbolickým mostom spájajúcim svet veľkých a tých, ktorí ešte len musia vyrásť. 
 • Dúhová škôlka sa nachádza v lokalite Čierna Voda-Chorvátsky Grob a je ľahko dostupná zo Senca, Pezinka, Bernolákova, Ivanky pri Dunaji, či okolitých obcí.

Naším cieľom je:

 • Osloviť  Vás našou predstavou o moderných priestoroch, ktoré sú vybudované špeciálne pre potreby malých predškolákov. Poskytnú deťom skutočný prietor a voľnosť a zároveň komfort a kamarátsku atmosféru.
 • Ponúknuť  Vám a Vášmu dieťaťu bezpečné miesto, kde sa okrem pestrofarebného sveta hier a fantázie stretne aj so vzájomným porozumením si a toleranciou. Miesto kde sa dajú nájsť tí najlepší kamaráti na svete. Miesto kde byť odlišný, vôbec neznamená byť čudný. Miesto kde fungujú „ čarovné“ slovíčka a kde veľkí vždy pomáhajú tým menším.
 • Viesť  Vaše dieťatko k samostatnému úsudku a rešpektu voči sebe samému i ostatným. Radi by sme ho naučili vnímať okolitý svet a jeho rôznorodosť ako kamaráta, s ktorým si dobre porozumie.
 • Ponúknuť otvorené a tvorivé prostredie, kvalifikovaný personál, odborne zostavený výchovno- vzdelávací program, pestrú krúžkovú činnosť, doplnkové aktivity a služby súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí predškolského veku.
 • Vybudovať si dobrý vzťah so klientmi a ich rodinami, ktorý bude prínosom pre všetkých. Našim spoločným cieľom je spokojné a šťastné dieťa, ktoré sa vyvíja v bezpečnom a láskavom svete dospelých.

Prezrite si naších odborných garantov

 

/ 4 vekové skupiny

Naše zariadenie ponúka program pre 4 triedy, do ktorých sú deti zadelené spravidla podľa veku. Triedy sú označené názvami farieb.

Do červenej triedy sú zaraďované najmladšie deti, ktoré so škôlkou ešte len začínajú a postupne si zvykajú na denný režim a nadobúdajú samoobslužné zručnosti a návyky.

Do ostatných tried - modrej, žltej a zelenej sú deti ďalej zaradené primerane svojej vekovej skupine.Každá z tried má svojich dvoch pedagógov a pracuje na základe programu zostaveného s prihliadnutím na vek danej skupiny.

Zelená trieda je určená pre deti najstaršie, prevažne deti predškolského veku, ktoré už majú režim prispôsobený postupnému prechodu na školský režim a počas celého školského roka sa na vstup do školy dôsledne pripravujú.

 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

 • dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

 • vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

 • osobný pohovor so zástupcom zriaďovateľa

 • podpísanie Zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

 • odovzdanie dokladov: potvrdenie pediatra, že dieťa môže nastúpiť do kolektívu, fotokópia preukazu poistenca, vyhlásenie o bezinfekčnosti 

​Dieťa je do MŠ možné prijať počas celého roka- v závislosti od voľného miesta 

/ Režim dňa:

 • 7:00

  Otvorenie zariadenia
  Hry a hrové činnosti
 • 8:00

  Otvorenie jednotlivých tried
  Ranný kruh a pohybové a relaxačné cvičenia
 • 8:30

  Desiata
  Činnosti zabezpečujúce životosprávu- desiata
 • 9:00

  Edukačná aktivita
  Edukačné aktivity, hra v triedach
 • 10:15

  Pobyt vonku
  Pobyt na ihrisku, organizované vychádzky
 • 11:20

  Obed
  Činnosti zabezpečujúce životosprávu- obed (dve smeny)
 • 12:15

  Odpočinok
  Popoludňajší odpočinok, predškolská trieda- skrátený odpočinok, edukačná činnosť
 • 14:30

  Olovrant
  Činnosti zabezpečujúce životosprávu- olovrant (dve smeny)
 • 15:00

  Krúžková činnosť, popoludňajšia aktivita
  Popoludňajšia aktivita v triedach, hry a krúžky
 • 15:30

  Pobyt vonku
  Pobyt na ihrisku
 • 17:00

  Občerstvenie
  Činnosti zabezpečujúce životosprávu- druhý olovrant
 • 18:00

  Zatvorenie zariadenia
  Zatvorenie zariadenia s možnosťou predĺženej starostlivosti

/ Čo všetko je potrebné (pre istotu) priniesť z domu?

 • pohodlnú a bezpečnú obuv na prezutie
 • náhradné oblečenie 
 • pyžamo a prípadne obľúbenú hračku na spanie
 • pokiaľ je to možné, nepremokavú obuv a oblečenie do vlhkého počasia 
 • vlastnú zubnú kefku 
 

...všetko ostatné pre deti už zabezpečíme my :-)

Čo ponúkame

Akreditovaný program, profesionálny tím, zdravú stravu.....

Prenájom priestorov

Využite naše priestory na vašu akciu...

Spracovanie osobných údajov

Informácie ku zhromažďovaným informáciám

Partneri

Predstavujume našich partnerov...