Náš tím

Inge

Ingrid Winklerová, Mgr., okrem SPgŠ v Leviciach má ukončený 2.stupeň vysokoškolského vzdelania na UK v Bratislave v odbore: Predškolská pedagogika....

Ingrid Winklerová, Mgr.

Pracuje u nás ako riaditeľka. Je zodpovedná za výchovno- vzdelávací program a riadenie celej pedagogickej činnosti. Práca s deťmi je jej celoživotnou záľubou, má 20 ročnú prax a odborné skúsenosti s deťmi od 0,5 roka do 12 rokov.  Svoje predchádzajúce pracovné skúsenosti nadobudla v štátnej MŠ ako učiteľka a v súkromných škôlkach ako učiteľka a riaditeľka zariadení. S deťmi rada spieva, hrá na klavíri, tvorí dramatizácie, hry, hudobno-pohybové a športové aktivity primerane k ich vekovým a individuálnym osobitostiam.  V Dúhovej škôlke na Čiernej Vode je triednou čoteľkou v Zelenej triede. Vo voľnom čase rada spieva, aktívne športuje, vytvára voľnočasové aktivity pre deti aj dospelých a zapája sa do verejnoprospešných činností. 

Dušanka

Dušana Píšová je absolventkou Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre

Dušana Píšová

má ukončený odbor- učiteľstvo v MŠ a absolvovanú povinnú školskú prax. V našom zariadení absolvovala adaptačné vzdelávanie a nadobudla ďalšiu prax v práci s deťmi.  Má veľmi rada malé deti a vo voľnom čase rada cestuje, číta a športuje. Je triednou učiteľkou v Žltej triede.

Maťka K.

Martina Kožichová Mgr., je absolventkou Trnavskej univerzity v odbore v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľsto a Pedagogickej akadémie v BA v odbore učiteľstvo pre MŠ

Martina Kožichová Mgr.

je absolventkou Trnavskej univerzity a Pedgogickej a sociálnej akadémie v Bratislave.  Prax v odbore učiteľ v MŠ má už viac ako 7 rokov. Absolvovala kurz prvej pomoci a má i štátnu skúšku z anglického jazyka.  Práca s deťmi ju nesmierne baví, rada tvorí kreatívne výrobky, má rada šport a cestovanie. V Dúhovej škôlka na Čiernej Vode má na starosti Modrú triedu. 

 

 

Katka

Katarína Jirásková Bc,, vyštudovala 1. stupeň VŠ udelania UK v Bratislave na katedre Špeciálnej pedagogiky

Katarína Jirásková Bc.

študovala na UK na katedre Špeciálnej pedagogiky. Okrem kvalifikácie vo svojom odbore má za sebou dlhoročnú prax ako učiteľka v materskej škole. Zaujíma sa o Montessori pedagogiku a absolvovala už viac školení v tejto oblasti.  Okrem práce s deťmi ju veľmi baví hand- made tvorba a má skúsenosti s vyučovaním angličtiny v mš. Má malú dcérku v predškolskom veku a mimo práce rada trávi čas s rodinou na bicykli, vo vode a výletoch. V Dúhovej škôlke na Čiernej Vode je triednou učiteľkou v Červenej triede.

Maťka M.

Martina Minarovičová, absolvovala Pedagogickú a kultúrnu akadémiu v Modre 

Martina Minarovičová

Absolvovala Pedagogickú a kultúrnu akadémiu v Modre odbor: vychovávateľstvo opatrovateľstvo. Má ukončené aj štúdium na Paneurópskej VŠ na fakulte Psychológie v Bratislave. Má dlhoročné skúsenosti s opatrovaním detí a prácou v súkromnej MŠ. V Dúhovej škôlke pracuje ako učiteľka v Modrej triede a aj ako lektorka v rámci projektu "Druhý krok". Medzi jej hoby patrí bicyklovanie, plávanie, lyžovanie, korčuľovanie, beh, hovorí anglicky.

sára

Sára Semelyová vyštudovala Súkromnú pedagogickú a sociálnu akadémiu v Brezne....

Sára Semelyová,

má ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore výchovný pracovník a ukončenú povinnú školskú prax. V našom zariadení je zaradená do programu adaptačného vzdelávania. K deťom má pozitívny vzťah, rada im pripravuje rôzne aktivity. Pracuje s deťmi v Žltej triede. 

Zuzka Š.

Zuzana Šperková v súčastnosti študuje na Pedagogickej a sociálnej akadémií v Bratislave.....

Zuzana Šperková v súčastnosti študuje na Pedagogickej a sociálnej akadémií v Bratislave odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľsto. Jej cieľom od malička bolo stať sa učiteľkou, odvahu stať sa ňou však získala až teraz. Má veľmi rada malé deti, je spoľahlivá a rada sa učí nové veci. Vo voľnom čase rada číta a chodí do prírody. V škôlke na Čiernej Vode pracuje v najmenšej triede.

Zuzka N.

Zuzana Janotková Mgr., vyštudovala na Pedagogickej fakulte UK......

Zuzana Janotková Mgr.,

vyštudovala na Pedagogickej fakulte UK odbor učiteľstvo odborov pedagogika a psychológia. Má dlhoročnú prax v práci s deťmi v predškolských zariadeniach, je kreatívna a spoľahlivá. Ovláda anglický jazyk a pracuje so staršou vekovou skupinou v zariadení vo Westend Gate v Bratislave.

sl. zubová

Lucia Zubová, Bc. má ukončený I. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore Liečebná pedagogika na UK v Bratislave.........

Lucia Zubová, BC

Okrem praxe počas štúdia má niekoľko ročnú prax v starostlivosti o deti, v predškolskom zariadení pracovala najmä s najmenšou vekovou skupinou. V našom zariadení vo Westend Gate v Bratislave absolvuje adaptačné vzdelávanie. Medzi jej záľuby patrí hlavne hand made tvorba.

Radka Opoldusová ukončila Strednú pedagogickú škole v odbore učiteľstvo v materskej škole a vychovávateľstvo ......

Radka Opoldusová

Absolvovala prax v rámci štúdia a aj krátku prax v škôlke a špeciálnej škole. V našom zariadení absolvuje adaptačné vzdelávanie a pracuje v najmenšej- žltej triede v škôlke Westend Gate. Má malého synčeka, rada kreslí, športuje a tvorí spolu s deťmi.

Jasmine

Jasmine Chew je predškolský pedagóg s 13 ročnou praxou.......

JASMINE

je predškolským pedagógom/ lektorom angliského jazyka v Dúhovej škôlke Westend Gate. Má 13- ročnú prax v práci so škôlkármi. Predškolskú edagogiku vyštudovala v zahraničí, v škôlkach učila vo viacerých zahraničných krajinách. Má za sebou kurzy Montessori pedagogiky, ovláda metódy Jolly Phonics a Fun Phonics. Od roku 2011 pracuje na Slovensku ako zahraničný lektor. Má profesijné skúsenosti z biligválneho zariadenia. Je tvorivá, kreatívna, v škôlke pripravuje program výučby anglického jazyka pre všetky vekové skupiny.

maťa h.

Martina Heilerová pracuje v zariadení na Čiernej Vode....

Martina Heilerová,

pracuje v zariadení na Čiernej Vode ako hospodárka a pracovník výdajne stravy. Má na starosti výdaj stravy, tvorbu jedálneho lístka a hygienu a hospodárenie v zariadení. Na svoju prácu v kuchyni má potrebnú kvalifikáciu- absolované skúšky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva i zravotný preukaz. Svojou prácou dopĺňa prácu pedagogickýh pracovníkov.

maťa a.

Martina Arnoldová pracuje v zariadení vo Westend Gate v Bratislave....

Martina Arnoldová,

pracuje v zariadení vo Westend Gate v Bratislave ako hospodárka a pracovník výdajne stravy. Má na starosti výdaj stravy, tvorbu jedálneho lístka a hygienu a hospodárenie v zariadení. Na svoju prácu v kuchyni má potrebnú kvalifikáciu- absolované skúšky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva i zravotný preukaz. Svojou prácou dopĺňa prácu pedagogickýh pracovníkov a asistuje učiteľom v najmaldšej vekovej skupine.

ja

Martina Čechová je zástupcom zriaďovateľa....

Martina Čechová, MBA

má ukončené vzdelanie na City University od Seattle- Bratislava, dvojročné doplňujúce pedagogoické štúdium na PFUK v Bratislave a štátnu skúšku s anglického jazyka na Štátnej jazykovej škole v Bratislave.

Ako zástupca zriaďovateľa má na starosti organizáciu práce, manažment a správu zariadení. Tiež kompletný klientský servis a kontroling.  Hlavným cieľom jej práce je budovať moderné predškolské zariadenia s vysoko pro- klientsky orientovaným prístupom a kvalitnou edukáciu postavenou na odbornosti a zážitkovom učení s dôrazom na individualitu dieťaťa.

Čo ponúkame

Akreditovaný program, profesionálny tím, zdravú stravu.....

Prenájom priestorov

>využite naše priestory na vašu akciu

Galéria

 Možnosť nahliadnuť do zariadenia .....

Partneri

 Predstavujume našich partnerov