Náš tím

Inge

Ingrid Winklerová, Mgr., okrem SPgŠ v Leviciach má ukončený 2.stupeň vysokoškolského vzdelania na UK v Bratislave v odbore: Predškolská pedagogika....

Ingrid Winklerová, Mgr.

Pracuje u nás ako riaditeľka. Je zodpovedná za výchovno- vzdelávací program a riadenie celej pedagogickej činnosti. Práca s deťmi je jej celoživotnou záľubou, má viac ako 20 ročnú prax a odborné skúsenosti s deťmi od 0,5 roka do 12 rokov.  Svoje predchádzajúce pracovné skúsenosti nadobudla v štátnej MŠ ako učiteľka a v súkromných škôlkach ako učiteľka a riaditeľka zariadení. S deťmi rada spieva, hrá na klavíri, tvorí dramatizácie, hry, hudobno-pohybové a športové aktivity primerane k ich vekovým a individuálnym osobitostiam.  V Dúhovej škôlke na Čiernej Vode je triednou u4iteľkou v Zelenej triede. Vo voľnom čase rada spieva, aktívne športuje, vytvára voľnočasové aktivity pre deti aj dospelých a zapája sa do verejnoprospešných činností. 

Dušanka

Dušana Píšová je absolventkou Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre

Dušana Píšová

má ukončený odbor- učiteľstvo v MŠ a absolvovanú povinnú školskú prax. V našom zariadení absolvovala adaptačné vzdelávanie a nadobudla ďalšiu prax v práci s deťmi. V zariadení pracujem 4-tý rok.  Má veľmi rada malé deti a vo voľnom čase rada cestuje, číta a športuje. Je triednou učiteľkou vo vekovej skupine 3-4 ročných detí.

Maťka O.

Martina Ostradická Mgr., je absolventkou Trnavskej univerzity v odbore v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľsto a Pedagogickej akadémie v BA v odbore učiteľstvo pre MŠ

Martina Ostradická Mgr.

je absolventkou Trnavskej univerzity a Pedgogickej a sociálnej akadémie v Bratislave.  Prax v odbore učiteľ v MŠ má už viac ako 8 rokov. Absolvovala kurz prvej pomoci a má i štátnu skúšku z anglického jazyka.  Práca s deťmi ju nesmierne baví, rada tvorí kreatívne výrobky, má rada šport a cestovanie. V Dúhovej škôlka na Čiernej Vode má v tomto školskom roku na starosti najmenšiu vekovú skupinu. 

 

 

Katka

Katarína Jirásková Bc,, vyštudovala 1. stupeň VŠ udelania UK v Bratislave na katedre Špeciálnej pedagogiky

Katarína Jirásková Bc.

študovala na UK na katedre Špeciálnej pedagogiky. Okrem kvalifikácie vo svojom odbore má za sebou dlhoročnú prax ako učiteľka v materskej škole. Zaujíma sa o Montessori pedagogiku a absolvovala už viac školení v tejto oblasti.  Okrem práce s deťmi ju veľmi baví hand- made tvorba a má skúsenosti s vyučovaním angličtiny v mš. Má malú dcérku v predškolskom veku a mimo práce rada trávi čas s rodinou na bicykli, vo vode a výletoch. V Dúhovej škôlke na Čiernej Vode je triednou učiteľkou vo vekovej skupine 4-5 ročných detí.

Zuzka Š.

Zuzana Šperková vyštudovala na Pedagogickej a sociálnej akadémií v Bratislave.....

Zuzana Šperková vyštudovala na Pedagogickej a sociálnej akadémií v Bratislave odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľsto. Jej cieľom od malička bolo stať sa učiteľkou. Má veľmi rada malé deti, je spoľahlivá a rada sa učí nové veci. Vo voľnom čase rada číta a chodí do prírody. V škôlke na Čiernej Vode pracuje s vekovou skupinou 3- 4 ročných detí.

laura k.

Laura Kiššimonová, absolvovala Pedagogickú a Sociálnu akadémiu v Lučenci v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. 

Laura Kiššimonová

Absolvovala Pedagogickú a Sociálnu akadémiu v Lučenci v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Prax nadobudla v štátnej MŠ s deťmi všetkých vekových skupín. V našom zaridení na Čiernej Vode je zaradená ako samostatný pedagogický zamestnanec. Práca s deťmi ju napĺňa. Do škôlky sa teší každým dňom, prežíva ho intenzívne, ako keby som bola znovu dieťaťom.

pavla š.

Pavlína Šupková študuje na SOŠPg škole v Bratislave.......

Pavlína Šupková absolvovala v našom zaradení adaptačné vzdelávanie a v súčastnosti pedagogiku študuje. Od kedy som sa stala maminou už 6- ročnej dcérky, zmenil sa jej pohľad na život a jeho priority. Prácu s deťmi pokladá za síce náročnú, no inšpirujúcu. Je šťastná, že sa v živote môže venovať tomu, čo ju baví a napĺňa. Pracuje s deťmi v najmenšej vekovej skupine.

sl. zubová

Lucia Ozimanič, Bc. má ukončený I. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore Liečebná pedagogika na UK v Bratislave.........

Lucia Ozimanič, BC

Okrem praxe počas štúdia má niekoľko ročnú prax v starostlivosti o deti, v predškolskom zariadení pracovala najmä s najmenšou vekovou skupinou. Aktuálne si dopĺňa vzdelanie na SOŠPg v Bratislave.V našom zariadení vo Westend Gate v Bratislave absolvovala adaptačné vzdelávanie a pracuje s najstaršou vekovou skupinou detí.  Medzi jej záľuby patrí hlavne hand made tvorba. 

natalia

Natália Polanska, ukončila pedagogické vzdelanie v zahraničí.

Natália Polansky

vyštudovala v zahraničí, kde aj posledných 15 rokov žila so svojou rodinou. Žila v Londýne, vo Veľkej Británii kde pracovala s deťmi rôzneho veku. Bolo to pre ňu úžastné a naplňujúce dobrodružstvo. Popri práci s deťmi ako súkromna opatrovateľka, učiteťka v súkromnej bilinguálnej škôlke a potom ako majiteľka svojej mini súkromnej škôlky, mala šancu študovať a skončila  najvyšší stupeň súkromnej školy v oblasti výchovy a pedagogiky predškolákov. Taktiež absolvovala mnoho kurzov týkajucich sa výchovy a vzdelávania detí, ktoré boli pre ňu inšpiratívne a veľmi prínostné. Veľkou motiváciou v jej živote sú jej dve deti s ktorými miluje spoznávať svet a tešiť sa z nových zážitkov. Pozitívnu energiu, dobrodružstvo, inšpiráciu a lásku rada rozdáva aj v našej škôlke vo Westend Gate, kde je zároveň lektorkou anglického jazyka.

sonička

Soňa Liptaiová,  ukončila magisterské štúdium na Trnavskej univerzite, Pegogickej fakulte......

Soňa Liptaiová, Mgr.

ukončila magisterské štúdium na Trnavskej univerzite na Pegogickej fakulte v odbore Slovenský jazyk a Anglický jazyk. Absolvovala štátnu jazykovú skúškuz anglického jazyka. Má 8- ročné skúsenosti s deťmi predškolského veku v materských škôlkach, kde dlhodobo pracovala. V našej mateskej škole vo Westend Gate absolvuje adaptačné vzdelávaie a pracuje aktuálne s vekovou skupinou 3- 4 ročných detí.

Mária Macková ma skončenú Strednú pedagogickú školu v odbore učiteľstvo v MŠ....

Mária Macková

Absolvovala strednú pedagogickú školu, povinnú prax v MŠ a v našom zariadení vo Westend gate je zaradená do adaptačného vzdelávania. Práca s deťmi ju baví a napĺňa, pracovala s nimi aj v zahraničí. Pracuje v najmladšej vekovej skupine, s deťmi rada tvorí a učí sa. Vo voľnom čase rada číta trávi čas v prírode.

 

sl. Baňáková

Nikol Baňáková ukončila Strednú pedagogickú škole v Bratislave ......

Nikol Baňáková

Absolvovala vzdelávanie a prax v rámci štúdia na SPŠ v odbore animátor. V našom zariadení absolvuje adaptačné vzdelávanie a doplnenie kvalifikácie. S prácou s deťmi má bohaté skúsenosti, pracovala v rôznych cetrách voľného času aj táboroch. Aktuálne pracuje v najmenšej- žltej triede v škôlke Westend Gate. K deťom má prirodzený vzťah, rada im vymýšľa nové aktivity.

majka h.

Mária Horváthová  je absolventkou Strednej odbornej školy pedagogickej v Bratislave v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Mária Horváthová, 

je absolventkou Strednej odbornej školy pedagogickej v Bratislave v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Prax nadobudla počas štúdia c štátnej aj v súkromnej materskej škole. v našom zariadení vo Westend Gate získava adaptačné vzdelávanie. Práca s deťmi ju napĺňa a bavia ju najmä tvorivé práce s deťmi. 

maťa h.

Martina Heilerová pracuje v zariadení na Čiernej Vode....

Martina Heilerová,

pracuje v zariadení na Čiernej Vode ako hospodárka a pracovník výdajne stravy. Má na starosti výdaj stravy, tvorbu jedálneho lístka a hygienu a hospodárenie v zariadení. Na svoju prácu v kuchyni má potrebnú kvalifikáciu- absolované skúšky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva i zravotný preukaz. Svojou prácou dopĺňa prácu pedagogickýh pracovníkov.

maťa a.

Martina Arnoldová pracuje v zariadení vo Westend Gate v Bratislave....

Martina Arnoldová,

pracuje v zariadení vo Westend Gate v Bratislave ako hospodárka a pracovník výdajne stravy. Má na starosti výdaj stravy, tvorbu jedálneho lístka a hygienu a hospodárenie v zariadení. Na svoju prácu v kuchyni má potrebnú kvalifikáciu- absolované skúšky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva i zravotný preukaz. Svojou prácou dopĺňa prácu pedagogickýh pracovníkov a asistuje učiteľom v najmaldšej vekovej skupine.

ja

Martina Čechová je zástupcom zriaďovateľa....

Martina Čechová, MBA

má ukončené vzdelanie na City University od Seattle- Bratislava, dvojročné doplňujúce pedagogoické štúdium na PFUK v Bratislave a štátnu skúšku s anglického jazyka na Štátnej jazykovej škole v Bratislave.

Ako zástupca zriaďovateľa má na starosti organizáciu práce, manažment a správu zariadení. Tiež kompletný klientský servis a kontroling.  Hlavným cieľom jej práce je budovať moderné predškolské zariadenia s vysoko pro- klientsky orientovaným prístupom a kvalitnou edukáciu postavenou na odbornosti a zážitkovom učení s dôrazom na individualitu dieťaťa.

Čo ponúkame

Akreditovaný program, profesionálny tím, zdravú stravu.....

Prenájom priestorov

Využite naše priestory na vašu akciu...

Spracovanie osobných údajov

Informácie ku zhromažďovaným informáciám

Partneri

Predstavujume našich partnerov...