Naše dobrodružstvá

Dúhový denníček

Deti a umenie

Podľa mnohých výskumov, stretávanie sa s akoukoľvek formou umenia v predškolskom veku prináša benefity akými sú: zvyšovanie sebavedomia, vzbudenie väčšieho záujmu o tvorbu, či obohatenie sa vedomosťami

Škôlkari a hudba

Stretávanie sa s hudbou v rannom detstve má na dieťa obrovský vplyv. Niektoré výskumy poukazujú na pozitívne spojenie medzi skorým zoznámením sa s hudbou a intelektuálnymi schopnosťami detí-

Práca s deťmi v malom kolektíve a jej výhody.

Najprv pár všeobecných informácií k, tak trochu, školáckej téme:  Aký vplyv má veľkosť triedy na dieťa? Veľkosť triedy je jedným zo základných faktorov ovplyvňujúcich detskú

Škôlka ako pomocník v socializačnom procese.

Naučiť sa interakcii s ostatnými deťmi je dôležitou súčasťou vzdelávania detí v škôlke. Schopnosť socializácie pomáha deťom nadviazať úspešné vzťahy či už v triede, alebo v prostredí mimo

Dohovor o právach dieťaťa v detskej reči

Dohovor v detskej reči: (Niektoré články boli vynechané, keďže sa zaoberajú technickým postupom uplatňovania dohovoru do praxe.) Článok 1 Každý človek do 18 rokov života

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.