Čo ponúkame

 • Komplexný výchovno-vzdelávací program tvorený samostatne, pre každú vekovú skupinu detí. Program je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy vydaným Ministerstom školstva SR.
 • Celodennú, prípadne poldennú starostlivosť v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod. 
 • Rozdelenie detí na malé a vekovo primerané triedy so samostatným programom. Cieľom je zabezpečiť adekvátnu výučbu pre menších, ale i dôkladne pripraviť predškolákov na vstup do školy.
 • Variabilné a veľkorysé priestory kde sa deti nebudú nudiť. 
 • Kompletné stravovacie služby zahrňujúce vyváženú a zdravú stravu 3 až 4- krát denne zahrňujúce ovocné a zeleninové osvieženie a dôsledný pitný režim počas celého dňa.
 • Výučbu angličtiny a iných cudzích jazykov v rámci pobytu dieťaťa v škôlke.
 • Možnosť prihlásiť dieťa na rôzne záujmové krúžky a kurzy v rámci času stráveného v našom zariadení
 • Web kamery s on-line pripojením počas 3- mesačného adaptačného procesu.
 • Tím profesionálov s pedagogickým vzdelaním a rešpektom a láskou k deťom. 
 • Pravidelné služby logopéda, stomatológa, pediatra, ortopéda, detského psychológa, špeciálneho pedagóga.
 • Doplnkový program: športové kurzy, výlety, škôlku v prírode, exkurzie či návštevy divadelných predstavení.
 • Workshopy a stretnutia pre rodičov
 • Možnosť organizovať v našom zariadení súkromné detské oslavy „all inclusive“. 
 • Sobotňajšiu krúžkovú činnosť.
 • Možnosť prenajať si naše priestory v neskorých popoludňajších a večerných hodinách, počas víkendov. Priestory sú vhodné na organízáciu rôznych kurzov, prednášok, stretnutí, detských osláv či tréningov.

 

Čo ponúkame

Akreditovaný program, profesionálny tím, zdravú stravu.....

Prenájom priestorov

>využite naše priestory na vašu akciu

Galéria

 Možnosť nahliadnuť do zariadenia .....

Partneri

 Predstavujume našich partnerov