Čo ponúkame

 • Komplexný výchovno-vzdelávací program tvorený samostatne, pre každú vekovú skupinu detí. Program je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy vydaným Ministerstom školstva SR.
 • Celodennú, prípadne poldennú starostlivosť v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod. 
 • Rozdelenie detí na malé a vekovo primerané triedy so samostatným programom. Cieľom je zabezpečiť adekvátnu výučbu pre menších, ale i dôkladne pripraviť predškolákov na vstup do školy.
 • Variabilné a veľkorysé priestory kde sa deti nebudú nudiť. 
 • Kompletné stravovacie služby zahrňujúce vyváženú a zdravú stravu 3 až 4- krát denne zahrňujúce ovocné a zeleninové osvieženie a dôsledný pitný režim počas celého dňa.
 • Výučbu angličtiny a iných cudzích jazykov v rámci pobytu dieťaťa v škôlke.
 • Možnosť prihlásiť dieťa na rôzne záujmové krúžky a kurzy v rámci času stráveného v našom zariadení
 • Web kamery s on-line pripojením počas 3- mesačného adaptačného procesu.
 • Tím profesionálov s pedagogickým vzdelaním a rešpektom a láskou k deťom. 
 • Pravidelné služby logopéda, stomatológa, pediatra, ortopéda, detského psychológa, špeciálneho pedagóga.
 • Doplnkový program: športové kurzy, výlety, škôlku v prírode, exkurzie či návštevy divadelných predstavení.
 • Workshopy a stretnutia pre rodičov
 • Možnosť organizovať v našom zariadení súkromné detské oslavy „all inclusive“. 
 • Sobotňajšiu krúžkovú činnosť.
 • Možnosť prenajať si naše priestory v neskorých popoludňajších a večerných hodinách, počas víkendov. Priestory sú vhodné na organízáciu rôznych kurzov, prednášok, stretnutí, detských osláv či tréningov.

 

Čo ponúkame

Akreditovaný program, profesionálny tím, zdravú stravu.....

Prenájom priestorov

Využite naše priestory na vašu akciu...

Spracovanie osobných údajov

Informácie ku zhromažďovaným informáciám

Partneri

Predstavujume našich partnerov...