Odborní garanti

V tejto sekcii si Vám dovoľujeme predstvaviť našich odborných spolupracovníkov. Svoje služby poskytujú v rámci pobytu dieťaťa v zariadení i individuálne.

Andrea Matejcová

Špeciálny pedagóg - logopéd

Iva Kuchárová Žingorová

Pedagogika, anglický jazyk a literatúra

Erika Smetanová

Všeobecný lekár pre deti a dorast

Nikola Michaličková

Špeciálna pedagogika a logopédia

Monika Uzsák Šuminová

Klinická logopédia

Ľuba Fábryová

Bilingválne vzdelávanie, autorka programov

Zuzana Komendová

Školský špeciálny pedagóg

Martina Bačová

Klinický psychológ – psychoterapeut

Vladimíra Pitoňáková

Lektor anglického a nemeckého jazyka

Alena Tesáková

Zubná ambulancia AT DENT, s.r.o.

Miesto pre Vás?

Napíšte nám správu. :)

Zaujímajú Vás zážitkové projekty?

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.