Odborní garanti

V tejto sekcii si Vám dovoľujeme predstvaviť našich odborných spolupracovníkov. Svoje služby poskytujú v rámci pobytu dieťaťa v zariadení i individuálne.

Andrea Matejcová

Špeciálny pedagóg - logopéd

Iva Kuchárová Žingorová

Pedagogika, anglický jazyk a literatúra

Erika Smetanová

Všeobecný lekár pre deti a dorast

Nikola Michaličková

Špeciálna pedagogika a logopédia

Monika Uzsák Šuminová

Klinická logopédia

Ľuba Fábryová

Bilingválne vzdelávanie, autorka programov

Zuzana Komendová

Školský špeciálny pedagóg

Martina Bačová

Klinický psychológ – psychoterapeut

Vladimíra Pitoňáková

Lektor anglického a nemeckého jazyka

Alena Tesáková

Zubná ambulancia AT DENT, s.r.o.

Miesto pre Vás?

Napíšte nám správu. :)

Zaujímajú Vás zážitkové projekty?