Odborné semináre
a workshopy pre rodičov

Chápeme, že výchova detí je veľké dobrodružstvo aj pre vás a preto organizujeme aj pre rodičov stretnutia s odborníkmi na výchovu detí predprimárneho veku, či  stretnutia na rôzne iné témy, ktoré sú pri výchove detí a živote rodiny dôležité.