Čierna Voda

Cenník

Svoje služby poskytujeme každý deň mimo sviatkov a dní výluky v rámci otváracích hodín zariadenia.

Školné v zariadení DŠ ČIerna voda platný od 1. septembra 2021
Kvartálne školné
Polročné školné
Ročné školné
Typ starostlivosti
Školné
Strava
Celodenná starostlivosť
379 eur/mesiac
3,20 eur/deň
Poldenná starostlivosť
280 eur/mesiac
3,20 eur/deň
Nepravidelná starostlivosť
21 eur/ deň
3,20 eur/deň
Celodenná starostlivosť/ veková skupina 2-3 roky
399 eur/mesiac
3,20 eur/deň
Novinka: Individuálne predprimárne vzdelávanie
50 eur/mesiac
3,20 eur/deň
Pozor: Pre rodičov ponúkame aj udržiavací poplatok
200 eur/mesiac

Zaujíma Vás život v Dúhovej škôlke?