Čierna Voda

Cenník

Svoje služby poskytujeme každý deň mimo sviatkov a dní výluky v rámci otváracích hodín zariadenia.

Školné v zariadení DŠ ČIerna voda platný od 1. Mája 2023
Kvartálne školné
Polročné školné
Ročné školné
Typ starostlivosti
Školné
Strava
Celodenná starostlivosť
429 eur/mesiac
3,40 eur/deň
Poldenná starostlivosť
315 eur/mesiac
3,40 eur/deň
Celodenná starostlivosť/ veková skupina 2-3 roky
449 eur/mesiac
3,40 eur/deň
Novinka: Individuálne predprimárne vzdelávanie
50 eur/mesiac
3,40 eur/deň
Pozor: Pre rodičov ponúkame aj udržiavací poplatok
200 eur/mesiac

Zaujíma Vás život v Dúhovej škôlke?

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.