Kde sa deti zabavia aj naučia

Krúžky a kurzy

Deti si u nás môžu vybrať z voľnočasových aktivít rôzneho druhu a zamerania. Krúžková činnosť prebieha v popoludňajších hodinách.

Krúžky

Vek: od 4 rokov

Deti trávia tréningovú hodinku s profesionálnymi trénermi, ktorí pracujú s detskými kolektívmi a majú preto bohaté skúsenosti. V rámci tréningu absolvujú rozcvičku, spoločné hry a súťaže, ale naučia sa aj správne cvičebné postupy a jednotlivé nové cviky. Používajú náradie vhodné pre predškolský vek, k dispozícií majú celú veľkú triedu. Cvičenie rozvíja ich motorické schopnosti, prispieva k správnemu držaniu tela a prináša najmä veľa zábavy a radosti z pohybu. Postupne sa naučia nové cviky a zlepšia aj svoju kondičku:)

Vek: od 2 rokov do 4 rokov

Minigym je gymnastický krúžok prispôsobený menším deťom. Cvičenie zamerané na zlepšenie obratnosti, koordinácie pohybov, jemnú a hrubú motoriku a celkovú zdatnosť dieťaťa. Neoddeliteľnou súčasťou cvičenia je dôraz na emocionálny a sociálny rozvoj. Cvičenie prebieha za doprovodu známych detských pesničiek a riekaniek, ktoré deti povzbudzujú a motivujú k samotnému cvičeniu. Výbornými pomocníkmi pri cvičení sú balančné pomôcky, overballs, gymballs, padák, obruče, terče a pod. 

Vek: od 3 rokov

DETSKÁ YOGA je cvičením hravou formou. Prostredníctvom príbehov, pesničiek, riekaniek a rôznych zvieratiek precvičíme celé telo. Vďaka yoge sú svaly pevnejšie a flexibilnejšie. Posilňujeme rôzne klbové a svalové skupiny, ktoré vedú k správnemu držaniu tela,k lepšej ohybnosti a rovnováhe. Zároveň podporujeme fantáziu, kreativitu i pamät detí. Yoga vedie k lepsiemu vnímaniu svojho tela, emócii. Učíme sa uvoľniť napätie (napr. prostredníctvom ,,leva“), rôzne dychové cvičenia, ktoré vedú k správnemu dýchaniu. 
Každá lekcia má svoju štruktúru a vždy končí záverečnou reláxaciou. Tá môže mať rôzne formy( rozprávanie príbehu, počúvanie tibetských mis, relaxačnej hudby, masáž atď.)
Lekcia trvá 30 minút (pre udržanie pozornosti, koncentrácie)
Kurz vedie: Mgr. Petra Licková, certifikovaná inštruktorka yogy pre dospelých a metodiky cvičenia yogy pre deti predškolského veku pod vedenim Hanky Luhanovej, riaditeľky českej asociácie detskej yogy v Prahe. 

Vek: od 3,5 roka

Cieľom futbalového krúžku je naučiť deti základom futbalu so zameraním na rozvoj pohybových zručností, schopností a pravidiel futbalu. Tréning prebieha formou špeciálne zostavených cvičení zameraných na kontrolu lopty, streľbu a špecifické činnosti v zápase. Deti vedú tréneri, absolventi FTVŠ – UK s mnohoročnými skúsenosti s prácou s deťmi. Našou snahou je vytvoriť dobrý kolektív, v ktorom všetkých spája futbal.

Vek: od 4 rokov

Džudo pre materské školy je zážitkovým krúžkom, zameriava sa na rozvoj všestranných pohybových schopností, získanie základných technických zručností a osvojenie etikety a zvykov chovania. Veľký dôraz sa kladie na nácvik pádov a všeobecne rozvíjajúce cvičenia. Pre hyperaktívne deti je judo vynikajúcim spôsobom odreagovania sa a eliminácie nadbytočnej energie či agresivity. Tréning vedú dvaja tréneri pre maximálne 12 detí.

Vek: od 4 rokov

Metabolizmus detí predškolského veku je prispôsobený na absolvovanie krátkych intenzívnych cvičení, po ktorých nasleduje miernejšia fyzická aktivita alebo relaxácia, odpočinok. Vhodným príkladom intenzívneho cvičenia je práve skákanie na trampolíne, ktoré všestranne podporuje zdravie, psychickú pohodu, rozvíja motoriku, koordináciu pohybov a stabilitu. Posilňuje svalstvo detí a k tomu je plné hudby, zábavy a smiechu.

Vek: od 2 rokov (v skupinách podľa veku)

Plávanie je jednou z najvhodnejších pohybových aktivít, ktorá má pre dieťa význam nielen v procese rastu a vývinu, ale taktiež pri stimulácii telesného, psychického a sociálneho rozvoja.

V priebehu kurzu sa plavci začiatočníci naučia adaptovať na prostredie bazéna, orientovať sa nad a pod hladinu vody, splývavé polohy na chrbte a na bruchu, výdychy do vody, potápanie a lovenie, skoky zo sedu a stoja a pokročilí plavci sa zameriavajú na zdokonaľovanie plaveckých spôsobov.

Kurzy prebiehajú v bazéne s teplou vodou, po ukončení kurzu sa deti vyhrejú v saune, ktorá prospieva ich zdraviu a imunite.

Vek: od 3 rokov (v skupinách podľa veku)

Prostredníctvom folklórneho krúžku chceme deťom priniesť radosť, podnecovať tvorivosť a prehlbovať vzťah k kultúrnym tradíciám. Deti si zdokonalia slovný, pohybový a spevný prejav. Rozvinú hudobné, rytmické cítenie, vlastnú kreativitu a koordináciu myslenia a pohybu. Oboznámia sa s ľudovými piesňami, riekankami, hádankami, vypočítavankami, vinšami, či koledami. Spoznajú tradičné remeslá a tance.

Vek: od 3 rokov 

Záujmový krúžo je zameraný na všestranný pohybový rozvoj detí a zoznámenie sa s niektorými druhmi tanca, ako klasickým, ľudovým, tak aj moderným či exotickým. Spojenie hudby s tancom prispieva u detí k rozvoju ich prirodzenej schopnosti vyjadriť hudbu pohybom. Deti sa naučia správnemu držaniu tela, uvedomia si pohyb tela a jeho jednotlivých častí v priestore. Postupne sa oboznámia s rôznymi druhmi cvičení, pohybových hier, tanečných variácií a kombinácií, gymnastickými prvkami. V neposlednom rade preniknú aj medzi prízvučné a neprízvučné doby, získajú rytmické cítenie a vedomosť orientovať sa v danej skladbe, či hudbe všeobecne. Okrem spomínanej tanečnej pohyblivosti  a správneho držania tela sa deti počas jednotlivých tréningov naučia krokové variácie, ktoré obsahujú prvky jednotlivých druhov tanca či tanečných techník, vytvoria si krátke tanečné zostavy, ktoré sa v ďalších hodinách obohacujú o stále nové a nové prvky. Po zvládnutí určitého objemu základných úkonov, cvikov, či tanečných prvkov je možné s deťmi vytvoriť miniatúru choreografie prispôsebenú ich veku, vedomostiam a schopnostiam.

Vek: od 3 rokov

Špecializované vyučovanie ruského jazyka pre deti z MŠ veku primeranou formou. Skúsení ruskí lektori s odborným vzdelaním.
Vlastný vzdelávací program, najnovšie vyučovacie metódy
Kvalitné moderné učebnice, exkluzívne doplnkové materiály z Ruska.
1 hodina (45 minút) týždenne.

Vek: od 3 rokov

Na krúžku nemeckého jazyka sa deti hravou formou zoznámia s jazykom našich susedov. Výučba je zameraná na témy deťom blízke, ako napr: ja a moja rodina, domov, záhrada, hračky, zvieratá, oblečenie….. Súčasťou výučby sú aj pesničky, či grafomotorické cvičenia. Deti pod vedením pani učiteľky pracujú s notebookom a programom určeným pre nich – pomocou jednoduchých videí, pesničiek a online cvičení, si tak ľahko zapamätajú nové slovíčka a frázy.

Vek: od 3 rokov

Taliančina je krásny jazyk, ktorý sa veľmi páči deťom! Dajte Vášmu dieťaťu možnosť učiť sa hranou formou slovíčka, slová a frázy, ktoré raz bude môcť používať na dovolenke alebo počas štúdia.
V pláne máme témy ako: jedlo, zvieratá, farby, hračky atď., jednoducho s čím sa stretávajú v bežnej živote.  A samozrejme pridáme aj veselé riekanky a pesničky.​

Vek: od 4 rokov

Výtvarný krúžok v spolupráci s výtvarným ateliérom Ladon ponúka deťom výučbu vedenú kvalifikovaným pedagógom, pridržiavajúcu sa osnov a učebných plánov schválených MŠ SR pre prípravný ročník ZUŠ. Deti sa učia hravou formou, prispôsobenou veku, pracujú so všetkými veku dostupnými technikami ako je kresba, maľba, koláž, grafika, práca s hlinou, netradičné materiály a techniky. U dieťaťa sa tak rozvinie jeho fantázia, predstavivosť a vnútorný svet, získa grafomotorické schopnosti nevyhnutné na zvládnutie písania písmen, zoznámi sa s novými výtvarnými technikami, získa sebavedomie, lebo svoje výsledky a úspechy vidí ihneď a pozitívne ohodnotené.

Vek: od 3 rokov

Divadelníček je dramatický krúžok, ktorý vedie vyškolený lektor a je určený deťom, ktoré majú radi publikum, vystupovanie, alebo sa chcú zlepšiť a osmeliť vo vystupovaní pred divákmi. Deti sa naučia rozvíjať svoju reč, kolektívnej spoluprácci, práci s maňuškami, výrobu kulís, tanečné aktivity, básničky, pesničky, tanečné a dramatické hry. Pripravia aj naozajstné divadelné predstavenia.

Popoludňajší English Immersion Club je projektom, ktorý odštartoval v už školskom roku 2015/ 16. Je reakciou na požiadavku klientov ponúknuť deťom viac jazykového vzdelávana, ako je v bežnom štandarde MŠ. Idea English Immersion Clubu vychádza z našej pozitívnej skúsenosti s metódou výučby angličtiny formou „vnorenia sa“ do jazykového prostredia, ktorú sme si vyskúšali počas letných turnusov Safari Campu.
Deti trávia 3 hodinový popoludňajší blok v anglicky hovoriacom prostredí s bilinguálnym lektorom/ native speakrom, ktorý im pomôže prekonať strach a ostýchavosť z prirodzeného používania cudzieho jazyka. Okrem edukačných a tvorivých aktivít zažijú deti v angličtine aj bežné činnosti (ako olovrant, pobyt vonku a pod.), ktoré majú ešte umocniť pocit bezprostredného použitia jazyka v prirodzených situáciách.

Pre deti organizujeme aj sezónne športové aktivity:

 • kurz in-line korčuľovania,
 • kurz korčuľovania,
 • kurz bicyklovania,
 • kurz lezenia,
 • lyžiarsky kurz,
 • jazdecký kurz,
 • plavecký kurz,
 • tenisové kurzy
 • a iné…
Kurzy

Pre deti organizujeme aj sezónne športové aktivity:

 • kurz in-line korčuľovania,
 • kurz korčuľovania,
 • kurz bicyklovania,
 • kurz lezenia,
 • lyžiarsky kurz,
 • jazdecký kurz,
 • plavecký kurz,
 • tenisové kurzy
 • a iné…

A ako vyzerajú krúžky a kurzy v akcii?

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.