Ako to u nás vyzerá

Náš deň

Náš tím sa skladá z kvalifikovaných pedagógov a odborníkov na predprimárne vzdelávanie. Môžete sa na nás spoľahnúť :)

3 vekové skupiny

Naše zariadenie ponúka program pre 3 triedy, do ktorých sú deti zadelené spravidla podľa veku. Triedy sú označené názvami farieb. Každá z tried má svojich dvoch pedagógov a pracuje na základe programu zostaveného s prihliadnutím na vek danej skupiny

Denný režim škôlky
07:00
Otvorenie zariadenia

Hry a hrové činnost

07:30
Otvorenie jednotlivých tried

Ranný kruh a pohybové a relaxačné cvičenia

08:30
Desiata

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – desiata

09:00
Edukačná aktivita

Edukačné aktivity, hra v triedach

10:15
Pobyt vonku

Pobyt na ihrisku, organizované vychádzky

11:20
Obed

Činnosti zabezpečujúce
životosprávu – obed (dve smeny)

12:30
Odpočinok

Popoludňajší odpočinok, predškolská trieda – skrátený odpočinok, edukačná činnosť

14:30
Olovrant

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – olovrant (dve smeny)

15:00
Krúžková činnosť, popoludňajšia aktivita

Popoludňajšia aktivita v triedach, hry a krúžky

16:00
Pobyt vonku

Pobyt vonku

17:00
Občerstvenie

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – druhý olovrant

18:00
Zatvorenie zariadenia

Zatvorenie zariadenia s možnosťou predĺženej starostlivosti

Ako vyzerá dúhový jedálniček?

Vyvážená strava, chutný a kreatívny jedálny lístok. U nás sa deti stravujú v súlade s normami pre predškolský vek,. 

K stravovaniu sme však zaujali modrený prístup, preto deti jedia zdravé porcie plné čerstvej i varenej zeleniny, čerstvého ovocia, ovocných štiav, kváskové chlebíky i kaše. Stravu zabezpečujeme 4x denne a sme radi, keď sa do kuchyne vracajú prázdne taniere!

Rodičia nájdu jedálniček každý týždeň vo svojej Aplikácii.

S akými špecialistami spolupracujeme?