Vy sa pýtate, my odpovedáme :)

FAQ - Časté otázky

Odpovede na to, čo rodičov najčastejšie zaujíma…..

Zaradenie do siete škôl a školských zariadení spadajúcej pod Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR znamená, že zariadenie je oficiálne akreditované ministerstvom a teda, že spĺňa všetky zákonom stanovené požiadavky na predškolské zariadenia. Garantuje výchovno- vzdelávací program zostavený na základe požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu, kvalifikovaných pedagógov a po ukončení posleného ročníky MŠ vystavuje deťom Osvedčenie o absolvovaní predškolského vzdelávaia- potrebné pre nástup do školy. Okrem zákonom stanovených požiadaviek však naše zariadenie ponúka aj množstvo doplnkových aktivít a servisu pre deti i rodičov.

Zápis je spravidla otvorený v období marec- máj školského roka predchádzajúceho nástupnému školskému roku, ale v prípade voľných miest je možné prijať dieťa na predprimárne vzdelávanie aj počas celého roka. Pokiaľ to dovolí kapacita zariadenia,  dieťa vieme umiestniť v súlade s požiadavkami klientov.

Deti sú delené do skupín podľa veku, najmenšia kategória má 2- 3 roky, ostatné triedy: 3-4 roky, 4-5 rokov a 5-6 rokov.  Každá trieda má kapacitu 16 detí a na triedach majú deti samostatný, veku primeraný denný program a svoje dve pani učiteľky. 

V súlade s požiadavkami na zariadenia tohto druhu zabezpečujeme kvalitný pedagogický proces vedený kvalifikovanými zamestnancami.

Naše zariadenie je otvorené od pondelka do piatku v čase od 7.00- do 18.00 hod. V prípade potreby vieme dieťa postrážiť aj dlhšie.

V škôlke organizujeme prednášky a workshopy s odborníkmi z oblast súvisiacej s výchovou a vzdelávaním detí predškolského veku pre rodičov. Naši odborní garanti poskytujú svoje služby klientom v rámci zariadenia i mimo neho aj individuálne (pravidelné logopedická intervencia u detí, testovanie šk. pripravenosti, individuálne konzultácie a pod.).

Áno, samozrejme. Naše zariadenie poskytuje komplet starostlivosť o deti od 2 rokov až po nástup do školy. Príprave do školy venujeme adekvátny dôraz. Deti predškoslkého veku majú  vlastný ročný plán výučby a prípravy na školu. Pracujeme s materiálmi odporúčanými Ministerstvom školstva a vypracovanými podľa Štátneho vzdelávacieho programu. Okrem toho však pripravujeme deťom zaujímavý a kreatívny plán, zahŕňajúci všetky formy rozvíjania zručností a vedomostí potrebných pre školskú dochádzku. Škôlka spolupracuje s logopédom a detským psychológom, deti absolvujú testy školskej zrelosti.  Predškolská trieda sa celoročne venuje aj mimoškolsým edukačným projektom. Na školu ich pripravíme odborne a bez stresu.

Aplikácia pre rodičov funguje na platforme Microsoft PowerApps a umožňuje im mať škôlku jednoducho „v mobile“- nájdu tam všetky oznamy, dôležité dokumenty, informácie a fotky z triedy, jedálny lístok, môžu v nej prihlásiť dieťa na krúžok, kurz, či odhlásiť zo stravy, zaplatia prostredníctvom nej faktúru. Všetko jednoducho- na pár klikov:)

Príručka pre rodiča je náš základný dokument, ktorý obsahuje všetky informácie o zariadení, jeho fungovaní, dennom režime, pravidlách a službách. Každý klient ju aktualizovanú obdrží na začiatku školského roka.

Naše zariadenia sú otvorené aj počas leta, mimo konca augusta, kedy z dôvodu prípravy prevádzky na nový školský rok neposkytujeme svoje služby. V lete sa však deti okrem pobytu v škôlke môžu zapojiť do týždenných táborových pobytov na rôzne témy: Safari Camp- anglický tábor, Športový tábor, Výtvarný tábor, Folklórny tábor a iné.

Stále sa rozhodujete? Pozrite si, ako vyzerá náš deň:)

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.