Ako to u nás vyzerá

Náš deň

Náš tím sa skladá z kvalifikovaných pedagógov a odborníkov na predprimárne vzdelávanie. Môžete sa na nás spoľahnúť :)

3 vekové skupiny

Naše zariadenie ponúka program pre 3 triedy, do ktorých sú deti zadelené spravidla podľa veku. Triedy sú označené názvami farieb. Každá z tried má svojich dvoch pedagógov a pracuje na základe programu zostaveného s prihliadnutím na vek danej skupiny

Denný režim škôlky
07:00
Otvorenie zariadenia

Hry a hrové činnost

07:30
Otvorenie jednotlivých tried

Ranný kruh a pohybové a relaxačné cvičenia

08:30
Desiata

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – desiata

09:00
Edukačná aktivita

Edukačné aktivity, hra v triedach

10:15
Pobyt vonku

Pobyt na ihrisku, organizované vychádzky

11:20
Obed

Činnosti zabezpečujúce
životosprávu – obed (dve smeny)

12:30
Odpočinok

Popoludňajší odpočinok, predškolská trieda – skrátený odpočinok, edukačná činnosť

14:30
Olovrant

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – olovrant (dve smeny)

15:00
Krúžková činnosť, popoludňajšia aktivita

Popoludňajšia aktivita v triedach, hry a krúžky

16:00
Pobyt vonku

Pobyt vonku

17:00
Občerstvenie

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – druhý olovrant

18:00
Zatvorenie zariadenia

Zatvorenie zariadenia s možnosťou predĺženej starostlivosti

Ako vyzerá dúhový jedálniček?

Vyvážená strava, chutný a kreatívny jedálny lístok. U nás sa deti stravujú v súlade s normami pre predškolský vek,. 

K stravovaniu sme však zaujali modrený prístup, preto deti jedia zdravé porcie plné čerstvej i varenej zeleniny, čerstvého ovocia, ovocných štiav, kváskové chlebíky i kaše. Stravu zabezpečujeme 4x denne a sme radi, keď sa do kuchyne vracajú prázdne taniere!

Rodičia nájdu jedálniček každý týždeň vo svojej Aplikácii.

S akými špecialistami spolupracujeme?

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.