Dúhová škôlka

Kto sme ?

Predstavujeme Vám modernú materskú školu
pre všetky deti vo veku od 2 do 6 rokov.

—  Dúhová škôlka je etablovaná sieť s prevádzkami vlastných  prevádzok aj firemných škôlok.

—  Materská škola v Chorv8tskom Grobe/ +Ciernej Vode je škôlkou postavenou „na mieru deťom“. Od septembra 2012 je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.

—  Škôlka je zriadená vo vlastných priestoroch, ktoré rešpektujú všetky potreby detí. Je navrhnutá tak, aby spĺňala predpoklady pre ich bezpečný a pohodlný pohyb a poskytovala im dostatok inšpirácie a tvorivej voľnosti.

—  Škôlka má 4 priestranné triedy, jedáleň, 2 šatne, 3 kúpeľne,  veľké chránené ihrisko a vlastné dopravné ihrisko.

“...Sme miesto, kde sa menia detské sny v skutočnosť..”

—  Škôlka sídli v samostatnej budove a ponúka náš moderný pohľad na predškolské zariadenie dnešných dní.
—  Ponúka areditovaný program, kvalifikovaný personál a množstvo doplnkových aktivít a servisu pre celú rodinu.
—  Dúhová škôlka sa nachádza v tichej štvrti v miestnej časti Čierna Voda.

Už viac ako 500 spokojných detí a ich rodičov

—  V Dúhovej škôlke vedieme deti k samostatnému úsudku a rešpektu voči sebe samému i ostatným.  Ponúkame im otvorené a tvorivé prostredie , profesionálnu starostlivosť, zážitkové učenie formou projektov a tiež pestrú krúžkovú činnosť, ktorá rozvíja deti celistvým spôsobom.

—  S každým klientom máme otvorený a priateľský vzťah, postavený na vzájomnej dôvere.
Našim spoločným cieľom je predsa spokojné a šťastné dieťa, ktoré sa vyvíja v bezpečnom a láskavom svete. 

—  Naša škôlka poskytuje od 1.septembra 2021 povinné predprimárne vzdelávanie, alebo individuálne predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku od 5 rokov.


O naše deti sa stará profesionálny personál a spolupracujeme  s odbornými garantmi. Spoločne vytvárame vyvážený program pre  deti od 2 do 6 rokov, vrátane dôležitej predškolskej prípravy. Deti sú rozdelené podľa vekových skupín, pre ktoré je vytváraný  program na mieru. Naše vzdelávacie programy, samozrejme, zodpovedajú aj požiadavkám štátneho vzdelávacieho programu.

— Deti majú zabezpečenú logopedickú starostlivosť a individuálnu diagnostiku, dohľada konzultácie špeciálneho pedagóga, testovanie školskej pripravenosti psychológom, pediatra, či zubného lekára.  Naši pedagógovia pracujú s láskou a porozumením ku všetkým deťom.

Čo o nás povedali rodičia

S akými špecialistami spolupracujeme?