Folklórny tábor

"DÚHA TRADÍCIE"

www.mariastrakova.sk 

(prof. pedagógovia tanca, spevu a etnológie z Lúčnice a SĽUK-u)

 

Denný folklórny tábor - je týždeň plný tanca, zábavy, ľudových piesní, tradícií, krojov, nových kamarátov a zážitkov, pod vedením profesionálnych pedagógov “Tradície v súčasnosti”. Určený je deťom vo veku od 4 rokov.

TERMÍN TÁBORA:

Tábor v  Dúhovej škôlke, Westend Gate/Bratislava 28. 06. – 04. 07. 2019

Deti sa naučia tanečné kroky a kombinácie z rôznych regiónov Slovenska, spoznávajú ľudové piesne, hudobné nástroje, kroje, ornamenty i ľudové remeslá i zvyky viažúce s ak ročnému obdobiu. Okrem toho je pre deti pripravený bohatý animačný program, denné aktivity vonku, kreatívne činnosti a záverečná otvorená hodina ako vystúpenie pre rodičov.

 

Program tábora bude prebiehať v čase od 9:00 hod. - do 17:00 hod.:

Pondelok: bude venovaný - Jari

Utorok: bude venovaný - Letu

Streda: bude venovaná - Jeseni

Štvrtok: bude venovaný - Zime

Piatok: bude venovaný Folklórnej zábave

 

Ku koncu týždňa bude naplánované vystúpenie pre rodičov, prezentácia prác z jednotlivých dní a darček pre každého účastníka.

V cene tábora je zahrnutá odborná starostlivosť, celodenná strava, pitný režim, materiál a výtvarné pomôcky. Program tábora sa prispôsobuje veku prihlásených detí.

 

Cena: 159 Eur

Prihláška

Čo ponúkame

Akreditovaný program, profesionálny tím, zdravú stravu.....

Prenájom priestorov

Využite naše priestory na vašu akciu...

Spracovanie osobných údajov

Informácie ku zhromažďovaným informáciám

Partneri

Predstavujume našich partnerov...