Dúhové radosti

Napísali o nás

„V Dúhovej škôlke vytvárame podnetné prostredie pre všetky deti tak, aby mali dostatok priestoru pre svoj celostný rozvoj, ale aj obohacujúce farebné zážitky.“

O naše deti sa stará profesionálny personál a spolupracujeme  s odbornými garantmi. Spoločne vytvárame vyvážený program pre  deti od 2 do 6 rokov, vrátane dôležitej predškolskej prípravy. Deti sú rozdelené podľa vekových skupín, pre ktoré je vytváraný  program na mieru. Naše vzdelávacie programy, samozrejme, zodpovedajú aj požiadavkám štátneho vzdelávacieho programu.

Vzdelávanie je obohatené o zážitkové projekty,

Napísali o nás

Najkrajšie škôlky na Slovensku a v Česku, z ktorých vaši drobci nebudú chcieť odísť

www.dobrenoviny.sk

Radi by ste si prenajali priestor u nás?