Dúhové radosti

Napísali o nás

„V Dúhovej škôlke vytvárame podnetné prostredie pre všetky deti tak, aby mali dostatok priestoru pre svoj celostný rozvoj, ale aj obohacujúce farebné zážitky.“

O naše deti sa stará profesionálny personál a spolupracujeme  s odbornými garantmi. Spoločne vytvárame vyvážený program pre  deti od 2 do 6 rokov, vrátane dôležitej predškolskej prípravy. Deti sú rozdelené podľa vekových skupín, pre ktoré je vytváraný  program na mieru. Naše vzdelávacie programy, samozrejme, zodpovedajú aj požiadavkám štátneho vzdelávacieho programu.

Vzdelávanie je obohatené o zážitkové projekty,

Napísali o nás

Najkrajšie škôlky na Slovensku a v Česku, z ktorých vaši drobci nebudú chcieť odísť

www.dobrenoviny.sk

Radi by ste si prenajali priestor u nás?

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.