Dúhová škôlka a Unicef

29. 8. 2014 | Späť

 

Unicef je medzinárodná organizácia zameraná na pomoc deťom a snaží sa zlepšovať kvalitu života deti aj na Slovensku.

Naša škôlka sa v tomto školskom roku stala- Školou priateľskou k deťom, urobili sme si nástenku o právach detí s linkou detskej istoty.

Deti sa postupe, hravou formou budú učiť o svojich právach a živote detí aj v iných krajínách. Na návštevu ku nám príde tiež Junior ambasádor s malou prednáškou na podobnú tému. Práva detí a ich rešpektovanie sme v tejto súvislosti začlenili aj do nášho ŠVP (Školského vzdelávacieho programu) .

Ako škola spolupracujúca s Unicef sa počas roka budeme zapájať do týchto akcii:

  • Predaj vianočných pohľadníc

  • Škola pre Afriku

  • Týždeň modrého gombíka

 

Predaj vianočných pohľadníc: dobrovoľná vianočná zbierka 

Projekt "Školy pre Afriku" - pomáhame stavať školy:  Medzinárodný projekt „Schools for Africa“ vznikol v roku 2004 zo spoločnej iniciatívy UNICEF, Nadácie Nelsona Mandelu a Hamburgskej spoločnosti. Projekt Školy pre Afriku sa zameriava na pomoc tým najbezbrannejším a najznevýhodnenejším – sirotám, deťom žijúcim v extrémnej chudobe či dievčatám, ktorým je právo na vzdelanie odňaté z mnohých rôznych dôvodov. Projekt pomôha deťom v 11 afrických krajinách: Angola, Malawi, Mozambik, Rwanda, Burkina Faso, Etiópia, Madagaskar, Mali, Niger, Juhoafrická republika a Zimbabwe. (zdroj: www.unicef.sk)

Týždeň modrého gombíka: každoročná, dobrovoľná akcia na podporu detí v najohrozenejších oblastiach

Ďakujeme, že nás budete podporovať v našich Unicef aktivitách.