Rozvíjanie detí vo veku 16-36 mesiacov

kedy-je-vhodne-dat-vase-dietatko-do-skolky

Rozvíjanie schopností detí do troch rokov (dieťa vo veku 16-36 mesiacov)

Podnecovanie učenia

Dieťa sa začína zaoberať otázkami príčiny a následku a uvedomuje si ich funkciu. Je schopné načúvať čítanej rozprávke a trénuje si tým pozornosť. Často kladie otázku ,,Prečo?“

Dieťa môže:

 • Dokáže postaviť vežu z troch kociek, neskôr od dvoch rokov z piatich kociek
 • Od dvoch rokov chce niečo konkrétne nakresliť

Dospelý môže dieťa podporiť takto:

 • Spolu s dieťaťom stavia veže z kociek, pričom povzbudzuje dieťa, aby využívalo viac a viac kociek
 • Podporuje fantáziu dieťaťa predkladaním papiera a farbičiek a motivuje dieťa k ďalším výkonom

Jazyk a komunikácia

Rozumie základnému významu príbehov, spoločenských hier, piesní, rýmovačiek. Aktívne sa zapája do komunikácia, jeho prehovor nadväzuje na predošlý prehovor.

Dieťa môže:

 • Rozumie používaným frázam napr. ide k umývadlu a dospelý povie ,,Je čas umyť si ruky“
 • Začína rozumieť usporiadaniu príbehu a následnosti udalostí. Povie vymyslený alebo zažitý príbeh

Dospelý môže dieťa podporiť takto:

 • Pri komunikácii s dieťaťom pomenúva objekty, rozvíja jeho myšlienky
 • Číta dieťaťu príbeh a pýta sa, ako príbeh môže pokračovať, čo sa stane v príbehu ďalej

Skúmanie a matematika

Zlepšujúca sa motorika, objavovanie nových predmetov vedie dieťa k používaniu nástrojov, ale aj k tvoreniu nových predmetov. Dieťa prejavuje záujem o široké spektrum hračiek a činností.

Dieťa môže:

 • Rozširuje sa porozumenie príčin a dôsledkov
 • Používa koordináciu zmyslov na objavovanie a skúmanie

Dospelý môže dieťa podporiť takto:

 • Poskytuje dieťaťu hračky zamerané na tvary, skladačky, kocky, puzzle. Podporuje ho aj otázkami ,,Čo sa stane ak pustím loptičku?“, ,,Kde dám kocku, aby veža nespadla?“
 • Vedie k pozorovaniu správania sa niektorých materiálov napr. dieťa robí koláčiky z piesku, a potom dospelý dieťaťu ponúkne vodu ak po nej nesiahlo samo

Expresívne schopnosti a umenie

Dieťa vyjadruje pocity a myšlienky prostredníctvom svojich pohybových, hudobných a dramatizačných aktivít.

Dieťa môže:

 • Hrá sa s rôznymi rytmickými nástrojmi a niekedy aj zosúladí túto činnosť s tempom počutej hudby
 • Užíva si tancovanie, behanie, skákanie, pochodovanie, chôdzu a ďalšie telesné aktivity podľa hudby, ktorú počúva alebo spieva

Dospelý môže dieťa podporiť takto:

 • Spája hudbu a spev s pohybovými aktivitami, využíva hudbu a piesne, ktoré sú spojené s pohybom a mimikou
 • Podporuje dramatizačné herné aktivity detí, poskytuje deťom hračky, ktoré podnecujú imitačné hry a hranie rolí, spája rozprávanie príbehov s ich dramatizáciou

Telesný vývin a zdravie

Dieťa zvládne základné polohy a postoje ako sed, drep, kľak. Zdokonaľuje si manipulačné zručnosti, hádže rôzne predmety vybraným smerom.

Dieťa môže:

 • Urobí drep alebo zohne sa
 • Zoskakuje z nízkych prekážok
 • Vylieza a zlieza

Dospelý môže dieťa podporiť takto:

 • Poskytuje príležitosti pre dieťa na zoskakovanie z nízkych prekážok, preskakovanie čiary
 • Prispôsobuje priestor na bezpečné prekonávanie prekážok
 • Podporuje dieťa, aby zdvíhalo a nosilo predmety

Osobnostný, emocionálny a sociálny rozvoj

Pokračuje v rozvíjaní sociálnych schopností. Dieťa rôznymi spôsobmi rieši problémy s dospelými a komunikuje o skúsenostiach a predstavách.

Dieťa môže:

 • Postupne prejavuje nezávislosť na dospelých osobách
 • Začína rozumieť pojmu vlastníctva- moje, jeho, tvoje

Dospelý môže dieťa podporiť takto:

 • Plánuje aktivity tak, aby bolo možné prenechať určitú časť z nej dokončiť deťom
 • Nechá deti držať sa v pároch pri presúvaní do jedálne, na vychádzke atď.

(Prejavy dieťaťa, a to ako môže na ne dospelý reagovať, na seba v tejto ukážke nie vždy nadväzujú. Snahou bolo, čo najviac priblížiť v jednotlivých oblastiach to, ako môžeme rôzne prejavy u dieťaťa rozvíjať.)

Zdroj: Kým sa stanem škôlkarom, Raabe

 

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.