English Tuesday

13. 10. 2016 | Späť

V tomto školkom roku sme pripravili v škôlke Westend Gate nový program s cieľom podporiť jazykovú prípravu detí v angličtine.

English Tuesday- je celodenný pobyt pre externé deti, ktoré v škôlke strávia jeden deň zameraný na používanie cudzieho jazyka v rámci denných aktivít a edukácie. Cieľom programu je položenie základov komunikácie a vzbudenie záujmu o prirodzenú komunikáciu v cudzom jazyku.

Myšlienka výčby formou "vnorenia sa" do jazyka prostredníctvom bežných denných aktivít a zaujímavo postavenej edukácie vychádza z našej skúsenosti z programov pripravnených na mieru nášmu zariadeniu: English Immersion Club a Safari Camp.

Edukačný program "English Tuesday" sa skladá z:

  • dopoludňajšej časti: lekcie angličtiny v rámci programu "Ofxord- Playtime"- štandardnej výučby v zariadení- rozdelenej do vekových skupín. Viac info na: http://www.duhovaskolka.sk/sk/anglictina-v-skolke-110
  • a popoludňajšej časti: "English Immersion Club-u" zameranej na predškolský vzdelávací obsah podľa medzinárodných štandartov. V školskom roku 2016-2017 sa zameriavame na Literacy -Become a Reader- zábavné učenie sa anglickej abecedy (letters & sounds) a prvé čítanie a písanie. Doplnené o zábavné objavovania a spoznávania matematiky a vedy primeranej veku a angličtine detí. V poobedňajšom programe vyučuje bilingválny lektor z medzinárodného programu ako aj native speaker lektor. Rodičia absolvujú pravidelnú konzultáciu 2x ročne o individuálych cieľoch a progrese dieťaťa. Viac info na: http://www.duhovaskolka.sk/sk/clanky-45/english-immersion-club

Rámcový rozvrh English Tuesday:

Aktivita 

Časový priebeh 

Ranný príchod podľa potrieb rodičov 

Od 7-9 hod. 

Dopoludňajší blok   - Oxford Playtime English

 

60 minútový blok medzi 9-11hod.podľa veku dieťaťa

Obed a odpočinok 

12 – 14 hod.

Poobedňajší blok – English Immersion Club 

Zameraný na aktivity v oblasti  Literacy – Numeracy – Science 

14-17 hod. 

 

Odchod – podľa potrieb rodičov 

Od 17-18 hod.

 

 

Deti majú zabezpečenú starostlivosť, celodennú stravu a výučbu v rozsahu 16 hodín intenzívnej angličtiny mesačne pod vedením profesionálnych lektorov.

 

Cena za mesačný pobyt je 170 eur plus stravná jednotka: 13 eur. Jednorázový registračný poplatok je 10 eur.

 

Pre zmluvnych partnerov ponúkme zľavnenú cenu 155 eur plus stravná jednotka a jednorázový registračný poplatok.

 

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na čísle: 0908 676 313 alebo mailom na martina.cechova@duhovaskolka.sk