Kedy je vhodné dať Vaše dieťatko do škôlky?

29. 8. 2014 | Späť

Obyčajne vo veku okolo troch rokov dieťa prirodzene dospeje do vývinového štádia kedy už vie dobre rozprávať a dorozumievať sa so svojím okolím. Je tiež ochotné spolupracovať, chce vyzerať ako iní a robiť aj podobné veci. Začína prejavovať záujem o rôzne spoločné hry s rovesníkmi a dokáže pri nich tráviť čoraz viac času.

Práve škôlka a detský kolektív dá dieťatku možnosť zažiť neuveriteľné veci a úžasné dobrodružstvá. Okrem iného sa tam aj jednoduchšie naučí mnohým zručnostiam. (Sú nimi napríklad účelové návyky: hygiena, obliekanie, udržiavanie poriadku a účelové zručnosti ako: správne pracovanie s farbičkami a inými pomôckami.) Tak isto sa naučí fungovaniu v kolektíve, rozvinie svoj vzťah k iným deťom a priučí sa schopnosti spolupráce. Osvojovanie si nových zručností a formovanie nových vlastností vedie až k postupnému vytváraniu takých vzťahov akým je napríklad priateľstvo.

Nástup do škôlky však pre každého malého človiečika znamená príliš veľa zmien a noviniek a preto mu s ním treba vedieť čo najlepšie pomôcť. Hlavne mu treba dopriať čas aby novú situáciu zvládlo. Ranný plač je často obrannou rekciou, prostredníctvom ktorej dieťa okrem iného aj dáva najavo svoju lásku k rodičom. Všetko však treba posudzovať veľmi citlivo a individuálne, nakoľko sú aj detičky, ktoré potrebujú dlhší čas kým ich nervová sústava dozreje do štádia keď sú schopné odpútať sa od dospelých.  Rodičia by preto mali efektívne komunikovať so skúsenými učiteľmi, ktorí  vedia odborne posúdiť nakoľko je ranný plač len inscenovaný a ustane po odchode rodiča a dieťatko je v relatívnej pohode, alebo ide o skutočný plač, ktorý môže trvať podstatne dlhšie. Veľakrát sa stáva aj to, že dieťatko podľahne plaču rovesníkov, ktorí nastúpili do škôlky naraz s ním.

Preto je veľmi vhodné pri nástupe do škôlky využiť možnosť adaptačného procesu- v rámci ktorého je rodič vždy určitý čas v škôlke s dieťatkom, pričom tento interval sa postupne skracuje až do momentu, kedy je dieťa pripravené ostať v škôlke samo.

Veľmi vhodné je tiež dieťa pred nástupom do škôlky na túto zmenu už dlhšie pripravovať.

  • Dopriať mu dostatok kontaktov s inými deťmi, či skúsiť ho naučiť tráviť nejaký čas bez rodičov (napríklad u kamaráta, alebo starých rodičov).
  • Doma o škôlke hovoriť vždy pozitívne- dieťatko by malo vycítiť, že škôlka je príjemné miesto kde sa deti majú dobre a zažívajú dobrodružstvá.
  • Veľkou pomocou hlavne pre nesmelšie deti môže byť nástup s kamarátom, rovesníkom, či rodinným príslušníkom, ktorého dieťa dôverne pozná.
  • A v neposlednom rade je dobré, aby sám rodič ráno v škôlke dokázal udržať pokoj a nedal najavo nervozitu, ktorú jeho dieťatko dokáže okamžite vycítiť.

So všetkými malými i väčšími problémami nástupu do škôlky dokáže rodine vždy pomôcť kvalitná spolupráca s odborníkmi v škôlke, ktorých hlavným záujmom by malo byť uľahčiť dieťatku prvé, neisté krôčiky na ceste k samostatnosti.

Zdroj: www.babetko.rodinka.sk, www.najmama.sk