LETNÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR

24. 4. 2018 | Späť

Milé deti, nechcete v lete sedieť za počítačom a radi športujete?

 

Ponúkame Vám LETNÝ DENNÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR pre deti od 5 rokov v spolupráci s OZ Sport Stars.

 

TERMÍN TÁBORA:

 

SMŠ Dúhová škôlka/Čierna voda 15.07. – 19.07.2019

 

Športový kemp „RAINBOW STARS“ je zameraný na podporu a rozvoj pohybových zručností a schopností pre deti od 5. do 12r. Program je rôznorodý a pre deti veľmi pestrý. Poskytneme deťom všestranné športové zameranie. Výkonnostné športové aktivity vplývajú na osobnosť dieťaťa po všetkých stránkach. Ovplyvňujú rozvoj nie len psychickej, ale aj fyzickej stránky. Rozvíja sa zdravé sebavedomie dieťaťa, jeho vôľové vlastnosti, koncentrácia, disciplína, rešpektovanie pravidiel a autority, utužujú sa priateľské vzťahy a kooperácia v kolektíve,ctižiadostivosť, rozhodnosť a trpezlivosť. Po fyzickej stránke sa rozíja rýchlosť, vytrvalosť, sila, koordinačné a kondičné schopnosti s prihliadaním na vekové osobitosti.

Deťom sa bude venovať profesionálny tím vyštudovaných pedagógov, inštruktorov, trénerov a zdravotníka.

 

Program tábora bude prebiehať v čase od 9:00 hod. - do 17:00 hod.

 

Pondelok:

Registrácia, zoznámenie sa, organizačné pokyny a pravidlá, ktoré platia v tábore. 

Tréning na futbalovom ihrisku/ Športový hosť

Obed+ poobedňajší oddych

Tréning na ihrisku v zariadení

 

Utorok:

Športový výlet: Aquarea Čierna Voda:lanová dráha, petang, športy, kúpanie/ obed

http://www.aquarea.sk/

Tréning na ihrisku v zariadení

 

Streda:

Tréning na futbalovom ihrisku, Prednáška o prvej pomoci

Obed + poobedňajší oddych

Tréning na ihrisku v zariadení

 

Štvrtok:

Športový výlet: J&F Sports, Ekopark Relax: futbal, trampolíny, aktivity vonku, zverinec/ obed

http://https://www.facebook.com/jandfit/

http://ekoparkrelax.sk/

Tréning na ihrisku v zariadení

 

Piatok: 

Tréning na futbalovom ihrisku

Obed/ odpočinok

Tréning na futbalovom ihrisku/ Zápasy a súťaže pre rodičov/ Slávnostné ukončenie

 

Darček pre každého účasníka: Tričko a medaila.

 

V cene tábora je zahrnutá odborná starostlivosť, celodenná strava, pitný režim, poistenie, doprava a vstup do areálov, športové pomôcky. Program tábora sa prispôsobuje veku prihlásených detí.

 

Cena tábora je: 159 eur