Nové dopravné ihrisko

21. 9. 2016 | Späť

Tešíme sa, že sme v tomto školskom roku mohli deťom v škôlke na Čiernej Vode priniesť novinku- Dopravné ihrisko!

Ihrisko sa nachádza hneď vedľa našej budovy. Je koncipované tak, aby deťom v rámci dopravnej výchovy prinieslo čo najviac nových vedomostí, ale radi sa na ňom hráme a učíme každý deň:)

Okrem ciest a chodníkov máme križovatky, ostrovčeky i parkovisko pre malé vozidlá:)

Na dopravnú výchovu používame aj detské prenosné značky.

Vedľa ihriska sme osadili lavičky a srdečne pozývame aj našich susedov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, aby si s deťmi v rámci voľného času prišli ihrisko vyskúšať!

Veríme, že takto pripravená plocha prinesie zábavu aj deťom z obce, ktoré našu škôlku nenavštevujú a prispeje k zlepšeniu kvality bývania a využitia voľného času obyvateľov.

Zároveň ďakujeme, že spolu s nami budete predchádzať jeho ničeniu.