OZ PASTELKA

11. 5. 2018 | Späť

Občianske združenie PASTELKA

 

 

Milí rodičia a priatelia,

blíži sa obdobie odvádzania daní a možnosť venovať 2% z nich na aktivity podľa Vášho výberu.

Radi by sme Vám oznámili, že v tomto zdaňovacom období máte možnosť opäť svoje 2% venovať občianskemu združeniu PASTELKA, ktoré bolo založené s cieľom napomáhať činnosti našich škôlok a rozširovať vzdelávacie a voľnočasové aktivity.

Snahou združenia je prispievať k rozvoju výchovno- vzdelávacieho procesu, kvalite materiálneho vybavenia zariadenia i rozšíreniu ponuky aktivít pre deti a rodiny.

Naše OZ je tu už tretí rok a medzi základné ciele združenia patrí najmä:

  • presadzovanie a podpora rôznych aktivít, ktorých cieľom je zlepšenie kvality výchovy a vzdelávaniadetí, so zameraním na deti predškolského veku

  • podpora telesného a duševného rozvoja detí mimo predškolských a školských zariadení, najmä rozšírenie možností športových, umeleckých, a iných záujmových aktivít vo voľnom čase pre deti a rodiny v regióne obce,

  • podpora zavádzania nových komunikačných a informačných poznatkov a technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ

  • zabezpečovanie prostriedkov na účely vybavenia MŠ kvalitnými didaktickými pomôckami, kvalifikovaný pedagogický personál a na stravovanie podľa zásad zdravej výživy

  • podpora založenia záujmových krúžkov v rámci MŠ podľa preferencií detí a rodičov

Peniaze získané z 2 % z Vašich daní sme v roku 2015 využili na nákup edukačných a didaktických pomôcok a vybavenie škôlky na Čiernej Vode interaktívnou tabuľou.

V roku 2016 nám takto získané peniaze pomohli s realizáciou Dopravného ihriska pri SMŠ na Čiernej Vode a so zakúpením interkatívnej tabule pre SMŠ v Bratislave/ Westend Gate.

Na rok 2017 máme naplánovanú revitalizáciu záhrady a jej vybavenia v oboch škôlkach, budeme radi ak sa nám to podarí spolufinancovať ju aj z prostriedkov získaných práve z 2 % z daní.

 

V prípade, že sa rozhodnete svoje 2 % venovať nášmu združeniu, v prílohe nájdete tlačivo ktoré je potrebné odovzdať Vášmu zamestnávateľovi.

V prípade, že ste fyzická, alebo právnická osoba- rozhodnutie darovať 2 % je možné označiť v príslušnej kolónke vo Vašom daňovom priznaní.

Údaje o združení:

OZ Pastelka,

SMŠ, Suché miesto 2/A

900 25 Chorvátsky Grob

IČO: 42365074

 

Už vopred Vám ďakujeme za priazeň a dôveru!                                                              

 

http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2017/01/Vyhlasenie2016-2017_edit.pdf